Dyrektor Korporacyjny ds. rozwoju, marketingu i komunikacji

Miguel Ángel Martínez Olagüe

Miguel Ángel Martínez ukończył inżynierię lotnicza  w Wyższej Szkole Inżynierii Lotniczej w Madrycie. Zdobył również podyplomowy MBA w szkole biznesu FDC (Fundação Dom Cabral) w Brazylii.

W GMV pracuje od 1988 r. Zajmował stanowiska inżyniera projektu, kierownika projektu i szefa zespołu, głównie w obszarze nawigacji satelitarnej. Od 1995 do 1998 zajmował stanowisko dyrektora GMV Sistemas.

Po trzech latach pracy w innych firmach z branży telekomunikacyjnej (Telefónica Celular w Brazyli i Iberdrola (w Brazylii i Hiszpanii), w kwietniu 2002 r. wrócił do GMV na stanowisko Dyrektora Korporacyjnego ds. rozwoju działalności, marketingu i komunikacji. W połowie 2016 r., w ramach konsolidacji działalności firmy w sektorze inteligentnych systemów transportowych, Martínez Olagüe objął stanowisko Dyrektora Generalnego ds. Transportu i Mobilności GMV, które zajmuje jednocześnie z funkcją Dyrektora Korporacyjnego ds. rozwoju działalności, marketingu i komunikacji.