Dyrektor GMV w Rumunii

Marius Stanciu-Manolescu

Marius Stanciu-Manolescu ukończył ekonomię na Uniwersytecie Nauk Ekonomicznych w Bukareszcie ze specjalizacją w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstw (2005 r.). W 2007 r. skończył kurs Międzynarodowej Dyrekcji Kadr Kierowniczych w SEED Campus Europe grupy ThyssenKrupp w Madrycie.

Karierę zawodową rozpoczął w Procter&Gamble w 2005 r. W następnych latach zajmował różne stanowiska w obszarach marketingu, handlu i zarządzania projektami w firmie konsultingowej KPMG oraz technologicznej ThyssenKrupp.

W 2010 r. został przyjęty do GMV na stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Działalności w Rumunii. W 2014 r. został mianowany Dyrektorem ds. Rozwoju Działalności GMV Aerospace Rumunia oraz Country Managerem w Rumunii.