Dyrektor Generalny ds. Obronności i Bezpieczeństwa

Manuel Pérez Cortés

Manuel Pérez Cortés skończył inżynierię lotniczą w 1982 r., a w 1985 r. obronił doktorat na Politechnice Madryckiej. Ukończył również kurs PDD w Szkole Biznesu IESE. Od 1987 r. wykłąda na Wydziale Lotnictwa Politechniki Madryckiej.

Od ukończenia studiów łączy działalność akademicką z pracą dla GMV, którą rozpoczął w momencie powstania firmy w 1984 r.

Pracował w różnych obszarach GMV, najdłużej przy opracowywaniu aplikacji dla sektora kosmicznego, obronnego i bezpieczeństwa z zastosowaniem w nawigacji satelitarnej, symulatorach szkoleniowych, wyposażeniu inżynieryjnym różnego rodzaju pojazdów, systemach dowodzenia i kontroli. W GMV zajmował różne stanowiska, obecnie jest Dyrektorem Generalnym ds. Obronności i Bezpieczeństwa.