Dyrektor Generalny ds. Przestrzeni Kosmicznej

Identificar

Jorge Potti ukończył inżynierię lotniczą na Politechnice Madryckiej (1986 r.). Ukończył również PDD (“Management Development Program") w Szkole Biznesu IESE. Rozpoczął pracę w GMV w 1986 r. Od stycznia 2009 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Generalnego ds. Przestrzeni Kosmicznej.

Jego kariera zawodowa jest związana z GMV i z departamentem przestrzeni kosmicznej od 1986 r. Od tego czasu zajmował kolejno coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska: inżyniera projektu (1986-90), kierownika projektu (1990-97), dyrektora oddziału (1997-2001), dyrektora handlowego (2002-2008) i dyrektora generalny ds. przestrzeni kosmicznej.

Obecnie kieruje zespołem 700 inżynierów w 10 krajach, realizując projekt rozwoju i ekspansji międzynarodowej GMV w sektorze kosmicznym.