Dyrektor Korporacyjny ds. Administracji, Finansów i Departamentu Prawniczego

F. Javier Martínez Cendejas

Javier Martínez Cendejas ukończył z wyróżnieniem International Business Administration na Uniwersytecie Lincolna, a następnie zdobył tytuł Master w zakresie Dyrekcji Ekonomiczno-Finansowej i Planowania w Wyższej Szkole Biznesu IDE-CESEM w Madrycie.

Jest związany z GMV od powstania firmy. W 1993 r. objął stanowisko Corporate Financial Controller, a w 2002 r. został CFO GMV. Zakres jego odpowiedzialności obejmuje korporacyjny obszar finansów i departament prawny.