Dyrektor na Indie

Iker Estébanez Mediavilla

Iker Estébanez jest inżynierem przemysłowym ze specjalizacją w zakresie organizacji przemysłu po Uniwersytecie Nawarry (2007). Skończył również podyplomowy kurs Zarządzania Międzynarodowego w School of Economics & Management w Zagrzebiu (2006).

W 2008 r. rozpoczął pracę w Accenture Barcelona, gdzie zajmował się opracowywaniem oraz prezentacją ofert i prototypów platform internetowych i interfejsów SAP dla firm telekomunikacyjnych, banków i sektora publicznego. Po skończeniu studiów w zakresie Międzynarodowego Zarządzania Firmami w Centrum Studiów Ekonomicznych i Handlowych (CECO) w Madrycie (2009), został doradcą handlowym dla firm technologicznych w Biurze Handlowym Ambasady Hiszpańskiej w Bombaju.

W 2010 r. przeszedł do GMV, gdzie został szefem ds. rozwoju działalności w Indiach. W 2014 r. objął stanowisko Kierownika ds. Działalności w Indiach oraz Country Managera i Dyrektora ds. Transportu i Mobilności.