Dyrektor Zasobów Ludzkich, Systemów i Instalacji

F. Javier Martínez Cendejas

Ignacio Ramos Gorostiola

Inżynier lotnictwa po Wyższej Szkole Inżynierii Lotniczej (ETSIA) rozpoczął swą karierę zawodową jako stażysta w departamencie Marketingu Strategicznego w CASA. W 1987 został przyjęty do GMV na stanowisko inżyniera projektu. Dwa lata później został mianowany kierownikiem projektu. W 1990 r. wyjechał do Tuluzy jako członek zespołu roboczego w ramach projektu Hermes Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Po krótkim okresie w Madrycie, w 1993 r. wyjechał do Centrum Badań Kosmicznych i Technologii ESA (ESTEC), gdzie uczestniczył w pracach nad misjami załogowymi.

W lipcu 1996 r., po ukończeniu studiów podyplomowych w Instytucie Przedsiębiorczości objął stanowisko Dyrektora Zasobów Ludzkich w Centrali GMV.

Aktualnie zajmuje stanowisko Dyrektora People Strategy and Infrastructures GMV.