Dyrektor GMV w Europie Środkowej i Wschodniej

Fermín Catalán

Fermín Catalán

Ukończył inżynierię aeronautyczną na Poltechnice Madryckiej w 1987 r. oraz studia MBA na uniwersytecie ICADE w Madrycie. Rozpoczął karierę zawodową w 1987 r. w firmie SENER, gdzie pracował między innymi nad napędem silnika samolotu Eurofighter. W 1991 r. został zatrudniony w firmie CRISA, gdzie zajmował różne stanowiska w sekcji kosmicznej. W 2001 r. przeszedł do firmy ESPELSA na sanowisko Dyrektora Operacyjnego, odpowiedzialnego za rozwój projektów inżynieryjnych. Od 2006 r. pracuje dla GMV – początkowo w dziale GNSS jako inżynier odpowiedzialny za podwykonawców w projekcie Galileo. Od 2009 r. jest Dyrektorem Regionalnym na Europę Środkową i Wschodnią. Kierował uruchomieniem oddziałów GMV w Polsce i Rumunii.