Ochrona danych

Firma GMV powstała i rozwija się z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa. Traktujemy bardzo poważnie własne bezpieczeństwo, to jest bezpieczeństwo naszych informacji i aktywów, oraz bezpieczeństwo naszych klientów: dawnych, obecnych i przyszłych. Jesteśmy przygotowani na to, aby stawić czoła i pokonać pojawiające się ciągle zagrożenia. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa własnego i klientów, GMV Soluciones Globales Internet, S.A.U opracowała, wdrożyła i uzyskała certyfikaty AENOR dla swych systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w siedzibach w Madrycie (2004), Sewilli (2005), Barcelonie (2005), Valladolid (2007), Walencji (2008) i Lizbonie (2016), zgodne z normą ISO 27001 oraz normami ISO 27002 (dot. dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa) oraz ISO 31000 (dot. zarządzania ryzykiem). ISO 27001 było pierwszym certyfikatem uzyskanym przez GMV i nadal zachowuje ważność.

Zagwarantowanie ciągłości działań (zarówno własnych, jak i klientów) w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń bądź kryzysów jest priorytetem dla GMV. Firma GMV stawia sobie za cel, aby cała jej działalność biznesowa oraz aktywa były przygotowane na ewentualne nieprzewidziane zdarzenia, jak również uważa za kluczową zdolność ich wykrywania oraz odpowiednie na nie reagowanie, przywracające normalne funkcjonowanie firmy. Aby ten cel osiągnąć, GMV wdrożyła wewnętrzny proces ciągłości działalności obejmujący cały zakres działań firmy, włącznie z tymi podejmowanymi przez Kierownictwo – co pokazuje zainteresowanie GMV tą kwestią oraz związanymi z nią inwestycjami. Od 2010 r. system zarządzania ciągłością działalności (SGCN lub BCMS) GMV Soluciones Globales Internet S.A.U posiada certyfikat ISO22301 BSI (i wcześniej obowiązujące certyfikaty).GMV była drugą hiszpańską firmą, która uzyskała ten certyfikat.

Aby uzyskać kopię Polityki Bezpieczeństwa i Polityki Ciągłości Działalności GMV Soluciones Globales Internet, należy wysłać maila na adres: [email protected]

Inne certyfikaty