Historia

W 1980 roku profesor Dr. Juan José Martinez Garcia, wykładowca Wyższej Szkoły Technicznej Inżynierii Aeronautycznej stworzył grupę roboczą przy katedrze Mechaniki Lotu. Grupa ta stanowiła zarodek firmy GMV. Cztery lata później, w 1984 roku, wraz z niewielką grupą współpracowników posiadających aspiracje przedsiębiorcze, założył pierwszą firmę, która dzisiaj wchodzi w skład międzynarodowej grupy firm GMV.

Początkowo GMV skupiła swoją działalność na sektorze technologii kosmicznej i obronnej, podejmując pierwsze kroki w zakresie analizy misji, dynamiki lotu, centrów kontroli, symulacji i nawigacji satelitarnej. Dzisiaj GMV zajmuje pozycję międzynarodowego lidera w tych dziedzinach. Zaczynając od niewielkiej grupy inżynierów, która w otwartym przetargu zdobyła umowę na utworzenie Centrum Operacyjnego Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESOC), firma GMV stała się solidną, rozwijającą się firmą, która pod koniec lat 80 zatrudniała ponad 100 pracowników, brała aktywny udział w głównych misjach kosmicznych ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej) i świadczyła wysoce wyspecjalizowane usługi dla głównych producentów, i międzynarodowych operatorów satelitów. Na przestrzeni zaledwie kilku lat firma GMV wypracowała sobie solidną reputację w europejskim sektorze kosmicznym opartą o wysoką jakość pracy. W 1988 roku, Europejska Agencja Kosmiczna nadała GMV tytuł Wybitnej Firmy w zakresie Mechaniki Orbitalnej.

Na początku lat 90. GMV podjęła decyzję o dywersyfikacji i rozszerzeniu działalności na inne sektory za pomocą transferu technologii. W ten sposób pojawiły się nowe kierunki biznesowe w sektorze transportu, telekomunikacji oraz zastosowaniu technologii informatycznych w administracji publicznej i firmach. Wejście GMV do tych sektorów umożliwiło firmie zajęcie pozycji pioniera w branży internetowej oraz zastosowaniach nawigacji satelitarnej. W owym czasie branże te znajdowały się w bardzo początkowej fazie rozwoju. Firma GMV zainstalowała pierwszy system firewall i wdrożyła pierwszą bramkę SMS-Internet w Hiszpanii. W branży transportowej firma GMV stała się hiszpańskim pionierem w zakresie inteligentnych systemów transportowych, opracowując pierwsze systemy lokalizacji i zarządzania flotą oparte na technologiach GPS. W ten sposób firma rozpoczęła transfer wiedzy i doświadczenia nabytego w sektorze kosmicznym, tworząc na innych rynkach centra kontroli, systemy informacji geograficznej (GIS), systemy nawigacji satelitarnej, systemy telekomunikacyjne i sieci danych. Również w latach 90. firma GMV umocniła swoją pozycję w sektorze obronności, a w szczególności w zakresie systemów sterowania i kontroli, wojskowych systemów nawigacji satelitarnych i symulacji.

Pod koniec lat 90. dywersyfikacja działalności GMV stała się już faktem, a kadra liczyła prawie 300 pracowników. Obroty przekroczyły 20 milionów euro, a ponad 50% tej kwoty pochodziło z sektorów Transportu, Telekomunikacji oraz Technologii Informatycznych.

W 2000 roku GMV wraz z innymi głównymi firmami krajowymi obecnymi w sektorze aeronautycznym i kosmicznym, tworzy spółkę Galileo Sistemas y Servicios S.L (GSS), której celem jest promowanie rozwoju i eksploatacja europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo. W tym celu nowa firma przejęła 12% udziałów w europejskim konsorcjum Galileo Industries S.A, głównym wykonawcy w zakresie rozwoju systemu Galileo. W skład tego konsorcjum wchodzą również firmy Alcatel-Alenia Space, EADS Astrium i Thales.

W 2001 rok zmarł założyciel i prezes GMV, profesor Dr. Juan José Martinez Garcia, co zmusiło do wprowadzenia zmian w strukturze dyrekcji grupy firm GMV. Zmiany obejmowały utworzenie stanowiska głównego dyrektora wykonawczego oraz objęcie stanowiska Prezesa przez dr Monikę Martinez Walter.

W tych latach firma GMV rozpoczęła nowy etap działalności wyznaczając dwa cele. Pierwszym z nich było zachowanie niezależności, a drugim opracowanie planu rozwojowego na przyszłość, który zagwarantowałby dochodowy rozwój firmy zarówno w nowych, jak i tradycyjnych sektorach biznesu. Aby osiągnąć te cele, firma podjęła zdecydowane inwestycje w rozwój nowych produktów i rozwiązań dla sektora kosmicznego, obrony, transportu i technologii informatycznych. Zdecydowano wprowadzić firmę w nowe sektory działalności i rozwinąć ambitny program umiędzynarodowienia działalności dla najbardziej skonsolidowanych linii biznesowych.

W wyniku podjętej polityki ekspansji międzynarodowej w 2004 roku firma GMV wykonała bardzo ważny krok, otwierając filię w USA i zaznaczając tym samym swoją obecność na dwóch kontynentach. Nowa filia skupia swoją działalność na amerykańskim rynku kosmicznym i aeronautycznym, zmierzając do osiągnięcia pozycji zaufanego dostawcy w tym sektorze. W maju 2005 roku grupa firm GMV potwierdziła strategię międzynarodowego rozwoju kupując 58% portugalskiej firmy Skysoft, której działalność oraz rynki docelowe były zbieżne z działalnością GMV. W 2007 roku operacja została zakończona zakupem całości udziałów firmy Skysoft, co umożliwiło zwiększenie poziomu integracji wszystkich operacji z grupą firm. We wrześniu 2006 została oficjalnie wprowadzona nowa tożsamość korporacyjna GMV. Nowy wizerunek jest wynikiem konieczności dostosowania się do aktualnej rzeczywistości grupy biznesowej GMV i obejmuje dogłębną zmianę wizerunku oraz struktury marki korporacyjnej. Ujednolicono wszytskie marki nadając im wspólną nazwę GMV, którą od tej pory posługują się wszystkie oddziały firmy.

W 2007 roku GMV uzupełnia ofertę produktów w zakresie rozwiązań telematycznych przeznaczonych dla sektora transportu pasażerskiego, nabywając 66% kapitału firmy Masisconvi S.A. zajmującej się projektowaniem, opracowywaniem, produkcją i sprzedażą systemów biletowych. Dzięki Masisconvi firma GMV weszła na rynki Ameryki Południowej i Północnej Afryki. Na początku 2001 roku GMV nabywa 100% udziałów w Masisconvi S.A, a w 2012 r. aktywa tej firmy przejmuje oddział GMV Sistemas SAU.

Pod koniec 2007 r., oferując na rynkach zagranicznych inteligentne systemy dla transportu, GMV rozpoczęło internacjonalizację swej działalności, którą do tamtej pory firma prowadziła jedynie na rynku hiszpańskim.

W wyniku tych działań, nasza firma podpisała pierwsze umowy w krajach takich jak Polska czy Malezja. W 2009 r. powstały delegatury GMV w Malezji oraz oddziały w Polsce i Niemczech. W latach 2010-2011, kontynuując proces internacjonalizacji, firma podpisała ważne umowy w Indiach, na Węgrzech, w Rumunii, Malezji i w Polsce.

W latach 2012 i 2013, stawiając na rynki azjatyckie, GMV zdecydowało się na otwarcie oddziałów w Indiach i w Malezji.

W ostatnich latach GMV prowadziło ekspansję na nowych rynkach otwierając kolejne oddziały, dzięki którym rozrastały się moce handlowe firmy. W wyniku tej strategii w 2012 r. powstał oddział GMV w Tuluzie we Francji. W ubiegłym roku (2014), zainaugurowano oddział w Wielkiej Brytanii, a rok wcześniej (2013), w Kolumbii.

W lipcu 2015 r. GMV i Syncromatics Corp., dostawca rozwiązań SaaS na rynku inteligentnych systemów transportu publicznego, podpisały porozumienie, na mocy którego GMV dokonała strategicznej inwestycji w kapitał Syncromatics. Inwestycja w kalifornijską spółkę technologiczną pozwoliłą GMV na zwiększenie możliwości ekspansji w Stanach Zjednoczonych i przyczyniła się do konsolidacji pozycji firmy na globalnym rynku systemów ITS dla transportu.

W przeciągu ostatnich 30 lat GMV przekształciło się z małej firmy inżynieryjnej, zatrudniającej trzy osoby i działającej praktycznie wyłącznie w sektorze lotniczym i kosmicznym, w międzynarodową grupę obecną w Europie, w Stanach Zjednoczonych i w Azji, zatrudniającą ponad tysiąc pracowników, działającą w różnych sektorach najnowszych technologii i obsługującą szeroki portfel klientów na pięciu kontynentach. Mając za sobą ponad 30-letnią już historię, GMV nadal patrzy w przyszłość z tą samą nadzieją i optymizmem, co na początku, utrzymując swe pierwotne cele i charakter firmy, której działalność opiera się na wiedzy i której najcenniejsze zasoby to talent, wyobraźnia i wysiłek pracowników.