Dane firmy GMV

Liczba pracowników w 2019 r.: 2.176

Obroty w 2019 r.: 236,85 milionów euro 

Udział obrotów międzynarodowych: 65% obrotów całkowitych

Rynki docelowe: aeronautyka, bankowość i finanse, obronność, przemysł kosmiczny, opieka zdrowotna, cyberbezpieczeństwo, technologie informacyjne dla administracji publicznej i dużych firm, telekomunikacja, inteligentne systemy transportowe, motoryzacja

Akcjonariat: kapitał prywatny