Dane firmy GMV

Liczba pracowników w 2018 r.: 1.846

Obroty w 2018 r.: 196 miliona euro (kwota szacunkowa, do momentu zamknięcia roku podatkowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego)

Udział obrotów międzynarodowych: 65% obrotów całkowitych

Rynki docelowe: Aeronautyka, Bankowość i finanse, Przestrzeń kosmiczna, Zdrowie publiczne, Cyberbezpieczeństwo, Technologie informacyjne dla administracji publicznej i dużych firm, Telekomunikacja, Inteligentne Systemy Transportowe

Akcjonariat: kapitał prywatny