Dane firmy GMV

Liczba pracowników w 2017 r.: 1.541

Obroty w 2017 r.: 163,38 miliona euro (kwota szacunkowa, do momentu zamknięcia roku podatkowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego)

Udział obrotów międzynarodowych: 65% obrotów całkowitych

Rynki docelowe: Aeronautyka, Bankowość i finanse, Przestrzeń kosmiczna, Zdrowie publiczne, Cyberbezpieczeństwo, Technologie informacyjne dla administracji publicznej i dużych firm, Telekomunikacja, Inteligentne Systemy Transportowe

Akcjonariat: kapitał prywatny