Certyfikaty

Procesy zarządzania jakością prowadzone przez spółki należące do grupy GMV obejmują obsługę klientów, działania prowadzące do uzyskania najwyższego poziomu usług i działania innowacyjne.

GMV posiada certyfikaty jakości w obszarach swojej działalności i specjalizacji. Firma wdrożyła a Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zobowiązując się do prowadzenia działalności zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju i z poszanowaniem środowiska naturalnego.

W GMV jesteśmy świadomi, że jakości nie uzyskuje się nadaniem danego certyfikatu, ale jest ona osiągana codziennym wysiłkiem wszystkich pracowników.