Środki pomocowe na B+R+I

  • NAVIPHY

Projekt wpisuje się w hasło Wyzwań Badawczych B+R+I hiszpańskiego Ministerstwa Nauki, Badań i Szkolnictwa Wyższego, a dotowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest ocena wykorzystania obrazów śródoperacyjnych podczas radioterapii loży guza, stosowanej po jego usunięciu w trakcie tej samej operacji.

naviphy

 

  • HYPODE (Język tekstu oryginalnego: hiszpański)

Pokaz technologii pozycjonowania z zastosowaniem hybrydyzacji.

hypode
 

GMV uczestniczy w projekcie ARTEMIS CRYSTAL.

hypode

GMV liderem opracowania „Ocena projektu i bezpieczeństwa pokładowych aplikacji programowych w systemach kosmicznych”.

Celem ENABLE-S3 jest jak najszybsze umożliwienie zastosowania automatycznych i autonomicznych systemów w sferze mobilności na drogach, kolei, morzu i w przestrzeni kosmicznej, jak również w sektorze opieki zdrowotnej.

Projekt realizowany z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu PROTEC-2-2014, dotyczący „Określenia cech charakterystycznych obiektów NEO (niebezpiecznych obiektów zbliżających się do Ziemi). Liderem projektu NEOShield-2 jest Airbus Defence and Space, a GMV odpowiada za opracowanie podsystemu naprowadzania, nawigacji i sterowania (GNC) dla systemu pobierania próbek, jak również za opracowanie i weryfikację stosowanych technologii.

  • IODISPLAY

Celem projektu IODISPLAY, którym kieruje GMV, jest identyfikacja i wybór misji demonstracyjnych na orbicie (IOD), które zostaną przeprowadzone w ramach programu Horyzont 2020. Misje te zostaną poddane analizie pod kątem aktualnych potrzeb i możliwości europejskich w zakresie technologii, pojazdów transportowych i rakiet nośnych, jak również ewentualnych usług komercyjnych IOD.

 

Projekt współfinansowany przez hiszpańskie Ministerstwo Gospodarki i Konkurencyjności, IPT-2012-0401-300000 oraz z funduszu EFRR.

hypode

Program PERASPERA, „Space Robotics Technologies Strategic Research Cluster (SRC)”, realizowany w ramach programu Horyzont (H2020) Unii Europejskiej, ma na celu wspieranie rozwoju robotyki stosowanej w obsłudze satelitów na orbicie oraz w eksploracji powierzchni ciał niebieskich w Układzie Słonecznym.

Automatyczne generowanie interfejsu człowiek-maszyna dla baz danych poprzez ontologię domeny jednym z zadań realizowanych przez agencję ESA w ramach projektu FAMOUS.

Projekt ten otrzymał finansowanie z programu Unii Europejskiej na rzecz badań naukowych i innowacji, „Horyzont 2020”, w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 774652.

hypode
 

Projekt ten otrzymał finansowanie z programu Unii Europejskiej na rzecz badań naukowych i innowacji, „Horyzont 2020”, w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 776467.

hypode
 

Projekt ten otrzymał finansowanie z programu Unii Europejskiej na rzecz badań naukowych i innowacji, „Horyzont 2020”, w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 780251.

hypode
 

Projekt ten otrzymał finansowanie z programu Unii Europejskiej na rzecz badań naukowych i innowacji, „Horyzont 2020”, w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 776045.

hypode
 

Projekt ten otrzymał finansowanie z programu Unii Europejskiej na rzecz badań naukowych i innowacji, „Horyzont 2020”, w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 730426.

hypode
  • Plan Strategiczny dla sektora ITS w GMV

Sektor ITS w GMV rozpoczął realizację planu strategicznego dotyczącego opracowania nowych produktów. Plan ten jest w części finansowany ze środków EFRR.

hypode
 

Projekt jest finansowany w ramach unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 (umowa o udzielenie dotacji nr 825355).
Okres realizacji projektu: 01/01/2019 – 31/12/2021.

Projekt ten stanowi część wspólnych działań mających na celu integrację ruchu RPAS z lotami IFR w kontrolowanej niewydzielonej przestrzeni powietrznej. Celem projektu jest normalizacja elementów wymaganych do integracji w ruchu lotniczym wszelkiego rodzaju RPAS w kategorii operacji certyfikowanych zgodnie z przepisami EASA.

Celem projektu EMA4FLIGHT jest opracowanie elektromechanicznych siłowników (EMA) i elektronicznych jednostek sterujących (ECU) dla systemów kontroli lotu.
Projekt finansowany jest ze środków unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 (umowa o udzielenie dotacji nr 738042).
 

Celem projektu VALEMA, realizowanego pod kierownictwem GMV, jest wyprodukowanie elektronicznych jednostek sterujących (ECU) oraz przeprowadzenie działań certyfikacyjnych dla tych jednostek w ramach EMA4FLIGHT. Projekt finansowany jest ze środków unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 (umowa o udzielenie dotacji nr 755615).