Środki pomocowe na B+R+i

  • HYPODE (Język tekstu oryginalnego: hiszpański)

Pokaz technologii pozycjonowania z zastosowaniem hybrydyzacji.

hypode
 

GMV uczestniczy w projekcie ARTEMIS CRYSTAL

hypode
 

GMV liderem praktycznego programu „Ocena projektu i bezpieczeństwa pokładowych aplikacji programowych w systemach kosmicznych”

Celem ENABLE-S3 jest jak najszybsze umożliwienie zastosowania automatycznych i autonomicznych systemów w sferze mobilności na drogach, kolei, morzu i w przestrzeni kosmicznej oraz w sektorze opieki zdrowotnej.

Projekt realizowany z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu PROTEC-2-2014, dotyczący „Określenia cech charakterystycznych obiektów NEO (niebezpiecznych obiektów zbliżających się do Ziemi). Liderem projektu NEOShield-2 jest Airbus Defence and Space, a GMV odpowiada za opracowanie podsystemu naprowadzania, nawigacji i sterowania (GNC) dla systemu pobierania próbek oraz opracowanie i weryfikację stosowanych technologii.

  • IODISPLAY

Celem projektu IODISPLAY, którym kieruje GMV, jest identyfikacja i wybór misji demonstracyjnych na orbicie (IOD), które zostaną przeprowadzone w ramach programu Horyzont 2020. Misje te zostaną poddane analizie pod kątem aktualnych potrzeb i możliwości europejskich w zakresie IOD pod względem technologii i pojazdów kosmicznych oraz usług komercyjnych.

 

Projekt współfinansowany przez hiszpańskie Ministerstwo Gospodarki i Konkurencyjności, IPT-2012-0401-300000 oraz z funduszu FEDER

hypode
 

Program PERASPERA, „Space Robotics Technologies Strategic Research Cluster (SRC)”, realizowany w ramach programu Horyzont (H2020) Unii Europejskiej, ma na celu wspieranie rozwoju robotyki stosowanej w obsłudze satelitów na orbicie oraz w eksploracji powierzchni ciał niebieskich w Systemie Słonecznym.

Automatyczne generowanie interfejsu człowiek-maszyna dla baz danych poprzez ontologię domeny” jednym z zadań realizowanych przez agencję ESA w ramach projektu FAMOUS.

Projekt ten otrzymał finansowanie z programu Unii Europejskiej na rzecz badań naukowych i innowacji, „Horyzont 2020”, w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 774652

hypode
 

Projekt ten otrzymał finansowanie z programu Unii Europejskiej na rzecz badań naukowych i innowacji, „Horyzont 2020”, w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 776467

hypode
 

Projekt ten otrzymał finansowanie z programu Unii Europejskiej na rzecz badań naukowych i innowacji, „Horyzont 2020”, w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 780251

hypode
 

Projekt ten otrzymał finansowanie z programu Unii Europejskiej na rzecz badań naukowych i innowacji, „Horyzont 2020”, w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 776045

hypode
 

Projekt ten otrzymał finansowanie z programu Unii Europejskiej na rzecz badań naukowych i innowacji, „Horyzont 2020”, w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 730426

hypode