Informacja Finansowa

Dotycząca obowiązku informacji wprowadzonego przez Ustawę 31/2014 z 3 grudnia, zmieniającą ustawę 15/2010 z 5 lipca w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Zgodnie z rzeczoną ustawą, spółki handlowe mają obowiązek publikowania w swych sprawozdaniach finansowych i na stronach internetowych informacje na temat średniego terminu płatności dla dostawców.

  • W roku obrotowym 2017 średni termin płatności dokonywanych przez GMV na rzecz dostawców wyniósł 38,05 dnia.