Wydarzenia

ESGW 0

E-SGW

Online

GMV będzie sponsorem piątej edycji European Space Generation Workshop (E-SGW). Spotkanie odbędzie się w formie online w dniach 28 i 29 maja i 5 czerwiec.

Wydarzenie organizowane jest co roku przez Space Generation Advisory Council (SGAC) – podmiot, który wspiera Program Zastosowań Przestrzeni Kosmicznej ONZ.

Na spotkaniu, pod hasłem Kosmos dla Ziemi i Ludzkości, obecni będą uczestnicy z całej Europy oraz przedstawiciele najważniejszych firm i instytucji sektora kosmicznego.

Aby odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przestrzeń kosmiczna może przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości na Ziemi, zaplanowano grupy robocze, debaty z udziałem ekspertów oraz rozmowy na temat nowych inicjatyw na szczeblu europejskim, mające na celu wspieranie interakcji między młodymi ludźmi i specjalistami z różnych krajów.

W E-SGW wezmą udział studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, specjaliści, eksperci, pracownicy naukowi, agencje kosmiczne oraz przedstawiciele przemysłu kosmicznego. Celem konferencji będzie wymiana wiedzy, wzmocnienie współpracy między krajami, dzielenie się informacjami na temat najlepszych praktyk, a także poszerzenie wizji kolejnego pokolenia w obszarze sektora kosmicznego.

Dzięki tego typu wydarzeniom SGAC zbiera opinie i formułuje rekomendacje, jak również aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (UN COPUOS), a także w działaniach jego podkomitetów i forów.

Więcej informacji