Wydarzenia

ESA 0

SESP2021

Online

GMV weźmie udział w Warsztatach Symulacji Europejskich Programów Kosmicznych (SESP), które organizowane są przez ESA co dwa lata od 1990 roku, a od 2010 roku obejmują również obszar tematyczny Electrical Ground Support Equipment (EGSE). Wydarzenie odbędzie się w formie online w dniach od 30 marca do 1 kwietnia.

Seminarium SESP jest jedyną w swoim rodzaju okazją do prezentacji oraz omówienia – przez przedstawicieli agencji kosmicznych i przemysłu kosmicznego – aktualnego stanu wiedzy, a także przyszłych trendów i potrzeb. Stanowi też doskonałą okazję dla programistów i użytkowników systemów do spotkania się w okolicznościach innych niż kontraktowe, jak również do wymiany doświadczeń związanych z narzędziami, technikami oraz praktycznymi zastosowaniami.

SESP ma także służyć jako forum wymiany nowych pomysłów oraz inspirować i zachęcać do planowania przyszłych działań.

Techniczne aspekty warsztatów są podzielone na cztery bloki tematyczne:

• Modelling and Simulation
• Electrical Ground Support Equipment (EGSE)
• System Information Management
• Standards

Więcej informacji