Wydarzenia

Wyświetl kalendarz

cordinet 0

A hitchhiker’s guide to digitalization in Europe – the detour through space

Online

W 2016 roku Komisja Europejska mianowała firmę GMV członkiem sieci Copernicus Relay i od tego czasu firma ta odgrywa aktywną rolę w promowaniu korzystania z usług oferowanych przez europejski program obserwacji Ziemi, Copernicus.

Jako członek tej sieci, firma GMV została zaproszona na zorganizowane przez CopHub.AC i CoRdiNet spotkanie zatytułowane „A hitchhiker’s guide to digitalization in Europe – the detour through space”, które będzie miało miejsce 5 listopada.

Wydarzenie to, odbywające się online, ma na celu dokonanie przeglądu osiągnięć z ostatnich dwóch lat w ramach różnych projektów programu Copernicus (realizowanego jako część programu Horyzont 2020), jak również stworzenie podstaw do wspierania cyfryzacji różnych regionów poprzez wykorzystanie danych i usług oferowanych przez Copernicus.

Antonio Tabasco, Kierownik Działu Remote Sensing & Geospatial Analytics w GMV Aerospace, weźmie udział w debacie zatytułowanej „Recipes for the successful digitalisation by Earth Observation/Copernicus applications throughout European regions and industry sectors (Destination Earth, New Space)”.

Program

Rejestracja