Wydarzenia

Wyświetl kalendarz

Mariano Benito weźmie udział w webinarium zatytułowanym „Cloud Computing Information Security Challenges” organizowanym przez Europejską Agencję Obrony

Cloud Computing Information Security Challenges

Online

Europejska Agencja Obrony, we współpracy z CERT-UE, ENISA i EC3, organizuje wirtualne warsztaty na temat wyzwań związanych z bezpieczeństwem cloud computing.

Przetwarzanie w chmurze oferuje istotne korzyści pod względem organizacyjnym i ekonomicznym, zarówno w firmach prywatnych, jak i instytucjach publicznych oraz rządowych. Niemniej jednak, pomimo wielu korzyści, cloud computing oznacza również poważne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa – z perspektywy regulacyjnej, a także technologicznej – wynikające z obsługi ogromnej ilości informacji niejawnych przechowywanych w chmurze.

Mariano J. Benito, CISO w GMV Secure e-Solutions i Koordynator Hiszpańskiego Oddziału Cloud Security Alliance, zaprezentuje referat zatytułowany „Cloud Security Alliance work on DRaaS (Disaster Recovery as a Service)”. Podczas webinarium zostaną szczegółowo omówione wszystkie korzyści i wyzwania dla DRaaS związane z chmurą, jak również niektóre opcje i alternatywne rozwiązania mające na celu skuteczne odzyskiwanie danych po awariach w organizacjach w oparciu o infrastrukturę chmury, zapewniające prawidłowe przygotowanie organizacji do kontynuowania normalnej działalności w przypadku pojawienia się kolejnych kryzysów.

Więcej informacji