Wydarzenia

Inżynieria Kosmiczna 0

III Kongres Inżynierii Kosmicznej

Madryt (Hiszpania)

GMV sponsoruje trzecią edycję Kongresu Inżynierii Kosmicznej organizowanego przez Komitet ds. Przemysłu Kosmicznego Hiszpańskiego Instytutu Inżynierii oraz Grupę ds. Przemysłu Kosmicznego Hiszpańskiej Izby Inżynierów Aeronautyki. Wydarzenie to odbędzie się w dniach od 27 do 29 października.

Głównym celem kongresu jest zgromadzenie reprezentujących branżę kosmiczną uczestników z kraju i zagranicy oraz dokonanie przeglądu aktualnego stanu wiedzy na interesujące ich tematy. Podczas trzydniowej konferencji odbędą się wykłady i debaty z udziałem firm, start-upów, instytucji publicznych oraz placówek akademickich, podczas których poruszane będą aktualne zagadnienia z różnych obszarów sektora kosmicznego.

Jorge Potti, Dyrektor Generalny Pionu Przemysłu Kosmicznego w GMV i Wiceprzewodniczący Komisji ds. Przemysłu Kosmicznego w TEDAE, 27 października weźmie udział w debacie zatytułowanej „Przestrzeń kosmiczna, SDG a konsekwencje COVID-19”. Przedstawiciele GMV wygłoszą również cztery wykłady na temat obserwacji Ziemi, nawigacji satelitarnej, śmieci kosmicznych oraz technik precyzyjnego pozycjonowania pojazdów autonomicznych.