Wydarzenia

Carlos A. Castañeda, z Działu Cybersecuity Pre-sales w GMV Kolumbia, został zaproszony do udziału w spotkaniu „Rozmowy z CISO”

Rozmowy z CISO

Kolumbia

„Rozmowy o cyberprzestrzeni i cyberdziałaniach wojskowych”

Carlos A. Castañeda, z Działu Cybersecuity Pre-sales w GMV Kolumbia, został zaproszony do udziału w spotkaniu zorganizowanym przez Tactical_Edge, zatytułowanym „Rozmowy z CISO”. Poświęcone ono będzie relacjom między działaniami w cyberprzestrzeni, cyberbezpieczeństwem a krajowymi strategiami ochrony cyfrowej.

7 października 2020:
12:00 Meksyk / Bogota
13:00 Santiago de Chile
14:00 São Paulo / Buenos Aires
19:00 Hiszpania

Zapisy: