Wydarzenia

GOVSATCOM 0

GOVSATCOM

Luksemburg

GMV sponsoruje doroczną konferencję dotyczącą programu GOVSATCOM na rzecz obrony i bezpieczeństwa UE, która odbędzie się 20 lutego w Luksemburgu.

Komunikacja satelitarna jest kluczowym elementem w obszarze obronności, bezpieczeństwa i reagowania kryzysowego, jak również w obszarze działań humanitarnych i dyplomatycznych w odległych rejonach o trudnych warunkach, gdzie brakuje infrastruktury lub jest ona niewystarczająca, co sprawia, że strategiczną i bardzo istotną rolę odgrywa tam globalna łączność.

Konferencja GOVSATCOM jest jednym z najważniejszych spotkań użytkowników SATCOM reprezentujących sektor satelitarny, rządowy, instytucjonalny i obronny. Wydarzenie to stanowi kolejny etap współpracy nie tylko pomiędzy podmiotami wojskowymi a cywilnymi, ale również w ramach sektora przemysłowego, co ma na celu zwiększenie konkurencyjności Europy w tej branży.

Więcej Informacji