Wydarzenia

GMV będzie uczestniczyć w panelu dyskusyjnym kongresu Robotiuris, dotyczącym przypadków zastosowania oraz doświadczeń praktycznych firm intensywnie wykorzystujących robotykę i SI lub podejmujących decyzje bazujące na Big Data

#Robotiuris19

Madryt (Hiszpania)

Kongres ma na celu eksplorację złożonego środowiska prawnego dotyczącego robotyki przemysłowej i konsumpcyjnej. Obecność robotów w naszym społeczeństwie jest coraz bardziej znacząca. Prawo nie może pozostawać w tyle w stosunku do tej rzeczywistości. Należy więc rozpocząć pogłębioną i wielodyscyplinarną debatę na temat nowych kierunków działań prawnych, które powinny iść krok w krok z obszarami ściśle związanymi z robotyką, takimi jak medycyna, inżynieria, świat naukowy, przedsiębiorstwa itp.

José Carlos Baquero, Dyrektor ds. Sztucznej Inteligencji i Big Data w GMV Secure e-Solutions, weźmie udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym przypadków zastosowania oraz doświadczeń praktycznych firm intensywnie wykorzystujących robotykę i sztuczną inteligencję lub podejmujących decyzje bazujące na Big Data (godz. 11.50).

Więcej Informacji