Wydarzenia

Wyświetl kalendarz

Seville Forum 0

Seville New Space Forum

Sewilla (Hiszpania)

W dniach 28 i 29 października, na kilka tygodni przed rozpoczęciem w Sewilli Rady Ministerialnej Europejskiej Agencji Kosmicznej (Space19+), w mieście odbędzie się „Seville New Space Forum”.

Wydarzenie to, które zgromadzi przedstawicieli europejskiego sektora kosmicznego, organizowane jest przez CVA (Community of Ariane Cities) oraz sewilski urząd miejski w charakterze przewodniczącego CVA, we współpracy z CDTI i innymi organizacjami, takimi jak Agencja Innowacji i Rozwoju Autonomicznego Rządu Andaluzji (IDEA).

Będące preludium do Space19+ forum skupi się – za pośrednictwem swoich paneli dyskusyjnych i konferencji – na wyzwaniach europejskiego sektora kosmicznego, jego przemyśle i nowych możliwościach biznesu, jakie otwiera tzw. New Space.

Miguel Ángel Molina, Dyrektor Handlowy i ds. Kontraktów w Pionie Aerospace GMV, weźmie udział w panelu dyskusyjnym poświęconym odpowiedzi europejskiego przemysłu na wyzwania kluczowego dla gospodarki sektora kosmicznego. Z kolei Jorge Potti, Dyrektor Generalny w Pionie Aerospace GMV i Wiceprezes ds. Przemysłu Kosmicznego w Hiszpańskim Stowarzyszeniu Firm Technologicznych z Sektora Obronności, Bezpieczeństwa, Aeronautyki i Kosmicznego (TEDAE), weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt. „Hiszpania w kosmosie. Teraźniejszość i przyszłość”.

Więcej Informacji