Wydarzenia

Wyświetl kalendarz

Mariano J. Benito, CISO w GMV, wygłosi prelekcję na CSA Hiszpania

IX Spotkanie Cloud Security Alliance Hiszpania

Madryt (Hiszpania)

Spotkanie organizuje hiszpański oddział Cloud Security Alliance (CSA-ES), w którego skład wchodzą najważniejsi gracze z branży Cloud Computing w Hiszpanii. Jest to forum dyskusyjne promujące stosowanie dobrych praktyk w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności w środowisku Cloud Computing, a jednym z obszarów jego szczególnego zainteresowania jest Cloud Compliance.

Mariano J. Benito, CISO w GMV, wygłosi prelekcję, podczas której opowie o 7. edycji raportu dotyczącego aktualnego stanu wiedzy na temat bezpieczeństwa w chmurze.

Więcej informacji