Wydarzenia

ESA 0

7th International colloquium on scientific and fundamental aspects of GNSS

Zurych (Szwajcaria)

Po raz kolejny GMV weźmie udział w Międzynarodowym Kolokwium nt. Naukowych i Fundamentalnych Aspektów programu GNSS. Siódme już spotkanie odbędzie się tym razem w Zurychu w Szwajcarii w dniach 4–6 września.

Konferencja, organizowana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) i ETH Zurich, zgromadzi członków europejskiej społeczności naukowej oraz organizacje międzynarodowe wykorzystujące Galileo i GNSS w swoich badaniach.

Przyczyni się to do ewolucji GNSS pod kątem naukowym (zwłaszcza w zakresie zwiększania świadomości osób odpowiedzialnych za rozwijanie i obsługę GNSS), a także do rozwoju ostatnich osiągnięć naukowych na tym obszarze.

Konferencja składać się będzie z szeregu obrad plenarnych, półdniowych sesji równoległych oraz wystawy plakatów naukowych.

GMV wygłosi kilka prelekcji, a na swoim stoisku zaprezentuje produkty z rodziny magicGNSS oraz inne produkty i aplikacje z zakresu nawigacji satelitarnej.

Więcej informacji