Wydarzenia

Wyświetl kalendarz

Enable home

ENABLE-S3

Graz (Austria)
Bruno Gonçalves, ITS

W trakcie tego dwudniowego wydarzenia uczestnicy projektu ENABLE-S3 zaprezentują najistotniejsze wyniki z trzech lat intensywnej działalności badawczej w obszarze systemów automatycznych. Odwiedzający będą mieli wyjątkową okazję, by uzyskać informacje z pierwszej ręki o demonstratorach z sześciu różnych sektorów i poznać osoby, które kierują tym projektem.

Konsorcjum złożone z 68 różnych producentów, usługodawców, dostawców narzędzi i przedstawicieli ośrodków badawczych z krajów europejskich pracowało nad przykładami użycia wynikającymi ze specyfiki branży w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy środków ochrony w systemach automatycznych dla sześciu sektorów (motoryzacyjny, lotniczo-kosmiczny, kolejowy, morski, opieki zdrowotnej i rolniczy).

Jako jeden z uczestników projektu, GMV weźmie udział w wydarzeniu, przedstawiając wyniki prac przeprowadzonych w ciągu trzech ostatnich lat w obszarze motoryzacyjnym i kosmicznym.

Wsparcie we wprowadzaniu systemów automatycznych na rynek

W ciągu trzech ostatnich lat projekt ENABLE-S3 określił kompetencje i narzędzia potrzebne do walidacji systemów automatycznych w Europie. Technologia wypracowana w tym czasie pomoże we wprowadzaniu systemów automatycznych na rynek poprzez:

• Dostarczenie funkcjonalnych i bezpiecznych systemów dla sześciu wspomnianych sektorów
• Ustanowienie kompletnego, modułowego szkieletu testowo-walidacyjnego do przeprowadzania prób opierających się na założonych scenariuszach
• Zachęcanie do tworzenia standardów otwartych, pozwalających na większą interoperacyjność

Innowacyjne technologie i możliwości nawiązania kontaktów

Wydarzenie zgromadzi rozmaite strony zainteresowane, przedstawicieli różnych sektorów, instytucje finansujące, polityków oraz członków innych projektów europejskich, jak również dostarczy informacji z pierwszej ręki na temat jednego z największych projektów UE dotyczącego testów weryfikacyjnych i walidacyjnych systemów automatycznych.

• Duża wystawa z około 40 prototypami opracowanymi w ramach projektu
• Ogólne informacje nt. projektów i działań Mobility.E Lighthouse; prezentacja ekosystemu kierowania pojazdami elektrycznymi, połączonymi z Internetem i automatycznymi.
• Prelekcje wybitnych przedstawicieli najważniejszych firm
• Możliwość nawiązania kontaktów

Wydarzenie odbędzie się w austriackim mieście Graz w dniach 16-17 maja. 

Więcej informacji