Wydarzenia

W stronę Nowego Horyzontu

W STRONĘ NOWEGO HORYZONTU

Toledo

Komisja Europejska organizuje X Konferencję Programu Ramowego w Zakresie Badań Naukowych i Innowacji Unii Europejskiej w Hiszpanii. W konferencji wezmą udział, między innymi, hiszpański Minister Nauki, Innowacji i Szkolnictwa Wyższego – Pedro Duque, oraz Zastępczyni Dyrektora Generalnego ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej – Signe Ratso.

Celem Konferencji jest przeanalizowanie udziału Hiszpanii w programie Horyzont 2020 oraz wyciągnięcie wniosków, które przyczynią się do zwiększenia uczestnictwa podmiotów hiszpańskich w przetargach dotyczących projektów zaplanowanych na ostatnie lata tego Programu. 

Ważni przedstawiciele firm z sektora zarówno publicznego, jak i prywatnego zabiorą głos w debacie na temat aktualnego stanu realizacji Programu Ramowego Horyzont 2020, jak również na temat przyszłego Programu Ramowego Horyzont Europa. Wśród nich będzie Luis Fernando Álvarez Gascón, Dyrektor Generalny GMV Secure e-Solutions i Wiceprzewodniczący Komisji B+R+I w Hiszpańskiej Konfederacji Przedsiębiorców (CEOE).  

Program