Wydarzenia

I Spotkanie Big Data w Opiece Zdrowotnej w Regionie Murcji

Murcia

Inmaculada Pérez Garro – Dyrektor Regionu Wschodniego GMV Secure e-Solutions – weźmie udział w I Spotkaniu Big Data w Opiece Zdrowotnej w Regionie Murcji, organizowanym przez TICBioMed, Departament Zdrowia rządu regionalnego Murcji i regionalną Służbę Zdrowia. GMV zaprezentuje Projekt HEXIN – platformę eksploatacji danych klinicznych i epidemiologicznych wdrożoną przez Służbę Zdrowia regionu Galicji przy użyciu technologii GMV.

Celem spotkania jest identyfikacja wyzwań i możliwości wykorzystywania Big Data w sektorze opieki zdrowotnej w regionie Murcji. Spotkanie będzie się składało z dwóch części: w pierwszej przedstawione zostaną projekty dotyczące korzystania z Big Data w obszarze opieki zdrowotnej a w drugiej zaprezentują swe oferty firmy prywatne działające w tym sektorze.