GMV uczestniczy w uruchomieniu systemu GPS-SBAS na południu Afryki

Systemy SBAS - Satelitarne Systemy Wspomagające (Satellite Based Augmentation System) - monitorują i transmitują korekty sygnałów emitowanych przez systemy nawigacji satelitarnej takie jak na przykład GPS

Początkowo systemy SBAS były przeznaczone dla lotnictwa cywilnego, lecz obecnie stosowane są w sektorach tak różnorodnych jak rolnictwo, transport drogowy, morski i kolejowy oraz w geomatyce

Program SBAS-Afryka, współfinansowany przez Brytyjską Agencję Kosmiczną (UKSA), pokazał potencjalne korzyści ze stosowania systemów SBAS w regionie południowym i wschodnim kontynentu afrykańskiego

Międzynarodowa firma technologiczna GMV współpracuje z AVANTI – firmą wyspecjalizowaną w technologiach satelitarnych, która jest głównym wykonawcą projektu SBAS-Afryka. Projekt rozpoczęto we wrześniu 2015 r. od uruchomienia demonstratora systemu SBAS, mającego za zadanie weryfikację potencjalnych korzyści ze stosowania tej technologii w południowym i wschodnim regionie Afryki.

Systemy SBAS zwiększają precyzję i dokładność pomiarów przeprowadzanych z wykorzystaniem globalnych systemów nawigacji satelitarnych (GNSS), takich jak GPS, GLONASS, Galileo i Beidou. Obecnie funkcjonujące systemy SBAS to amerykański WAAS, europejski EGNOS, indyjski GAGAN, japoński MSAS i rosyjski SDCM.

Program SBAS-Afryka jest współfinansowany przez Brytyjską Agencję Kosmiczną (UKSA) w ramach Programu Międzynarodowego Partnerstwa w Kosmosie (IPSP), a głównymi wykonawcami są firmy takie jak, między innymi, GMV, NSL, Pildo Labs i Thales Alenia Space UK. W programie uczestniczy też Południowoafrykańska Narodowa Agencja Kosmiczna (SANSA). W pierwszej fazie projektu, zakończonej w kwietniu bieżącego roku, system demonstracyjny emitował sygnał SBAS dla całej Południowej Afryki z satelity geostacjonarnego ARTEMIS, należącego do AVANTI.

Demonstrator SBAS składa się z trzech głównych elementów: systemu przetwarzania danych, generacji korekt i monitorowania integralności magicSBAS, opracowanego przez GMV, sieci stacji monitorujących GNSS zainstalowanej w terenie przez NSL oraz satelity geostacjonarnego ARTEMIS, dostarczonego przez AVANTI.

W listopadzie 2015 r. GMV uruchomiło system magicSBAS w należącej do AVANTI naziemnej stacji w Goonhilly w Wielkiej Brytanii. Po połączeniu z siecią stacji w Afryce Południowej, system magiscSBAS rozpoczął generowanie w czasie rzeczywistym korekt i sygnałów binarnych monitorujących integralność sygnałów emitowanych przez wszystkie satelity GPS widoczne w regionie.

W lutym bieżącego roku GMV wzięło udział w integracji różnych podsystemów demonstratora, między innymi monitora bezpieczeństwa opracowanego przez naszą firmę, w stacji naziemnej w Makarios na Cyprze, skąd sygnały wygenerowane przez magicSBAS, po przetworzeniu w sygnały radiowe, są przekazywane do satelity ARTEMIS.

Dzięki uruchomieniu demonstratora przeprowadzono liczne testy i pokazy dla sektorów takich jak lotnictwo, transport morski i lądowy, rolnictwo i geomatyka. W kwietniu bieżącego roku, GMV wzięło udział w serii prób oraz w prezentacji ich wyników władzom południowoafrykańskim podczas spotkań roboczych w Kapsztadzie, Pretorii i Johannesburgu.

Próby przeprowadzone w lotnictwie cywilnym pokazały korzyści operacyjne ze stosowania technologii SBAS, takie jak zwiększenie bezpieczeństwa lądowania, skrócenie czasu potrzebnego na start i lądowanie w warunkach złej widoczność, redukcja opóźnień czy liczby odwołanych lotów, zmniejszenie liczby wypadków, oszczędności kosztów operacyjnych i skrócenie czasu trwania lotów.

W przypadku transportu morskiego, technologia SBAS znajduje bezpośrednie zastosowanie w nawigacji w żegludze pełnomorskiej i przybrzeżnej, regulacji dostępu do portów i operacjach portowych, monitorowaniu i zarządzaniu flotami statków, ochronie flot rybackich, operacjach poszukiwawczych i ratunkowych, zarządzaniu zasobami oceanicznymi i w turystyce morskiej. Potencjalne korzyści ze stosowania tej technologii to redukcja przypadków osiadania na mieliźnie i kolizji oraz zwiększenie skuteczność akcji poszukiwawczych i ratunkowych.

W sektorze rolniczym, technologia SBAS znajduje zastosowanie w kontroli i monitorowaniu zasobów gospodarstw oraz obserwacji gleby i upraw. Korzyści wynikające z jej stosowania to, na przykład, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, redukcja kosztów eksploatacyjnych, czy zwiększenie wydajności upraw poprzez poprawę efektywności wykorzystania maszyn i lepsze zarządzanie uprawami.

W transporcie kolejowym technologia SBAS znajduje zastosowanie w pokładowych systemach informacji dla pasażerów, systemach sterowania i kontroli, zarządzaniu ruchem i sygnalizacji oraz monitorowaniu linii kolejowych. Potencjalne korzyści ze stosowania tej technologii to globalne zwiększenie bezpieczeństwa i skuteczności operacji i redukcja kosztów infrastruktury i sygnalizacji.

W transporcie drogowym, technologia SBAS znajduje zastosowanie w zintegrowanym zarządzaniu flotami pojazdów, zarządzaniu ruchem, systemach bezpieczeństwa dla pojazdów inteligentnych, systemach eCall (automatycznego powiadania o wypadkach i awariach) czy elektronicznych systemach pobierania opłat na autostradach.

W geomatyce, technologia SBAS stosowana jest w pomiarach topograficznych i kartograficznych. Korzyści ze stosowania tej technologii przekładają się na zwiększenie precyzji pomiarów terenowych i skuteczniejsze egzekwowanie praw własności ziemi.

Uruchomienie demonstratora systemu SBAS w Afryce Południowej pozwoliło na uświadomienie lokalnym władzom i potencjalnym użytkownikom korzyści jakie przynosi ta technologia.

Wcześniejsze projekty

GMV przeprowadziło kilka projektów demonstrujących technologię SBAS. W 2010 nasza firma uruchomiła podobny demonstrator w regionie Karaibów oraz Ameryki Środkowej i Południowej. Aktualnie GMV uczestniczy w kilku projektach upowszechniania technologii SBAS w różnych regionach na świecie i współpracuje z Południowoafrykańską Narodową Agencją Kosmiczną w projektach technologicznych w obszarze nawigacji satelitarnej na południu Afryki.

Więcej informacji:


Business Development, Marketing & Communication
marketing@gmv.com