Testy EROSS walidują technologię dla serwisowania na orbicie

W kwietniu bieżącego roku w laboratorium zaawansowanej robotyki Platform-art © firmy GMV przeprowadzono serię testów mającą na celu dokonanie walidacji technologii projektu H2020 EROSS.

EROSS 0

EROSS (European Robotic Orbital Support Services) ma na celu demonstrację europejskich rozwiązań dla satelitów serwisujących i serwisowanych na orbitach LEO/GEO, które pozwolą na świadczenie szerokiej gamy skutecznych oraz bezpiecznych usług wsparcia na orbicie. Projekt ten oceni i zaprezentuje zdolności kosmicznych pojazdów serwisowych na orbicie do wykonywania manewrów spotkania, przechwytywania, dokowania oraz manipulowania współpracującym satelitą-klientem będącym przedmiotem operacji serwisowych, w tym tankowania, a także przenoszenia lub wymiany ładunku użytecznego. Przedsięwzięcie to opracowuje i łączy w jedną całość wyniki technologiczne z sześciu wcześniejszych – zrealizowanych w ramach programu Horyzont 2020 – projektów Strategicznego Klastra Badawczego (SRC) w zakresie Technologii Robotyki Kosmicznej, z których trzy kierowane były w latach 2016–2019 przez firmę GMV.

Thales Alenia Space, jako koordynator projektu, kieruje fazą projektowania misji oraz systemu, co obejmuje architekturę systemu naprowadzania, nawigacji i sterowania, a także jej walidację w zrobotyzowanych laboratoriach testowych. W ramach projektu EROSS firma GMV pracuje nad integracją elementów będących rezultatem poprzednich projektów operacyjnych – ESROCOS (OG1) i ERGO (OG2), a dokładniej rozwija oraz wdraża funkcję naprowadzania satelity serwisowego, służącą do wykonywania manewrów spotkania, przechwytywania i dokowania oraz do przeprowadzania czynności serwisowych. GMV zapewnia również wsparcie dla Thales Alenia Space we Francji w procesie walidacji systemu naprowadzania, nawigacji i sterowania (GNC) oraz autonomii systemu. Działa także na rzecz włączenia w ramy demonstracji projektu EROSS interfejsu do tankowania o nazwie ASSIST, opracowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną. Platform-art © firmy GMV jest też laboratorium testowym proponowanym do przeprowadzenia demonstracji projektu EROSS.

EROSS I

Wynik walidacji okazał się doskonały i stanowi dowód skuteczności podjętych w ciągu ostatnich dwóch lat wysiłków, nawet pomimo wybuchu pandemii COVID-19 i niezliczonych wyzwań technicznych. Podczas czynności testowych przeprowadzonych w Platform-art © dokonano walidacji w zamkniętej pętli operacji spotkania EROSS przy użyciu systemu naprowadzania, nawigacji i sterowania opartego na widzeniu komputerowym. Walidacji podlegały również – w otwartej pętli – operacje przechwytywania satelitów za pomocą chwytaka, operacje dokowania oraz tankowania za pośrednictwem urządzenia ASSIST Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także operacje serwisowania i wymiany wymiennych jednostek ładunku użytecznego przy wykorzystaniu interfejsu SIROM.

Testy przeprowadzone w laboratorium Platform-art © pozwoliły zweryfikować poziom dojrzałości technologicznej oprogramowania i elementów sprzętowych EROSS w reprezentatywnym środowisku kosmicznym do przeprowadzania czynności obsługowych na orbicie opartych na systemie nawigacji wizyjnej. Środowisko to jednocześnie sprzyja autonomicznej aktywacji poszczególnych etapów, co zapewnia realizację misji.

Na przełomie maja i czerwca planowane jest przeprowadzenie dodatkowych testów w obiektach NTUA, PIAP i TASF w celu zademonstrowania możliwości technologii dla serwisowania na orbicie opracowanych w ramach programu EROSS.

 

logo EC

Projekt otrzymał finansowanie z unijnego programu z zakresu badań i innowacji H2020 na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 821904.