Prezentacja oprogramowania BIBLOS tworzonego przez inżynierów z GMV

Biblos

W marcu 2021 roku firma GMV we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną przygotowała trzydniową sesję bezpłatnych webinariów poświęconych rozwijanemu w Polsce oprogramowaniu BIBLOS (Building Blocks for Earth Observation Mission Performance Simulators). W warsztatach online wzięło udział 65 osób z całej Europy. Na liście uczestników znaleźli się m.in. przedstawiciele dużych firm z branży kosmicznej, integratorzy satelitów, jak również organizacje i uczelnie zajmujące się budową instrumentów dla satelitów obserwacyjnych. Nie zabrakło też reprezentantów polskich firm oraz instytutów zajmujących się tematyką satelitarnej obserwacji Ziemi i przetwarzaniem danych obserwacyjnych.

W trakcie warsztatów zespół inżynierów z GMV zaprezentował podstawowe funkcje oprogramowania BIBLOS, a także pokazał w praktyce, jak zainstalować to narzędzie i używać go do zestawiania łańcucha symulacji różnych typów instrumentów do obserwacji Ziemi.

Czym jest projekt BIBLOS?

W europejskim sektorze kosmicznym coraz większą wagę przywiązuje się do wykorzystywania możliwości, jakie – w szczególności przy planowaniu, testowaniu oraz zarządzaniu w projektach kosmicznych – niesie z sobą rozwój oprogramowania. Za przykład posłużyć tu mogą uniwersalne symulatory instrumentów dla misji – End-to-End (E2E) Mission Performance Simulators. To narzędzia IT służące do projektowania oraz oceny funkcjonalności i wydajności instrumentów (payload) wykorzystywanych w misjach obserwacji Ziemi. Ułatwiają one analizę misji, umożliwiają określenie korzyści dla użytkowników końcowych oraz pozwalają na efektywną konsolidację projektu koncepcyjnego misji z towarzyszącymi mu wymogami technicznymi.

Dotychczas symulatory E2E były projektowane dla konkretnej misji, co wiązało się z koniecznością kosztownego przeprojektowywania narzędzia za każdym razem, gdy w danym przedsięwzięciu pojawiały się nowe wymagania. Aby umożliwić szybsze i tańsze budowanie symulatorów E2E dla różnych instrumentów montowanych w satelitach obserwacyjnych Ziemi, Europejska Agencja Kosmiczna rozpoczęła projekt BIBLOS, który w Polsce realizują inżynierowie pracujący w GMV Innovating Solutions.

Możliwości oprogramowania BIBLOS

W ramach tego projektu specjaliści z warszawskiej firmy tworzą oprogramowanie składające się z uniwersalnych modułów (tzw. bloków), które można ze sobą dowolnie zestawiać, a w razie potrzeby błyskawicznie rekonfigurować. Dzięki temu możliwa jest walidacja – za pomocą tego samego narzędzia, w łatwy sposób i przy niewielkiej ingerencji w kod źródłowy oprogramowania – różnego rodzaju instrumentów wykorzystywanych w misjach kosmicznych. Im więcej modułów dostępnych jest w bibliotece systemu, tym więcej różnych scenariuszy testowych można zrealizować. Warto dodać, że oprogramowanie BIBLOS udostępniane jest na licencji ESA Software Community Permissive – v2.3, co oznacza, że może ono być używane przez firmy i uczelnie wyższe z państw należących do ESA za darmo.

Więcej o projekcie BIBLOS można przeczytać tutaj.