Testy niezawodności weryfikacji autentyczności komunikatów nawigacyjnych usługi otwartej Galileo

W ostatnich miesiącach miało miejsce ważne wydarzenie dotyczące globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS), nadzwyczaj istotne dla społeczności GNSS na całym świecie. W listopadzie rozpoczęto fazę walidacji sygnału systemu weryfikacji autentyczności Galileo (OSNMA). Za generowanie komunikatu uwierzytelniającego i przesyłanie go do naziemnego segmentu misji Galileo odpowiada obecnie Europejskie Centrum Usług GNSS (GSC). Usługa weryfikacji autentyczności oraz wysoka precyzja współrzędnych stanowią główne wartości dodane oferowane przez konstelację Galileo.

GSC to jeden z elementów infrastruktury europejskiego programu nawigacyjnego Galileo. Jego główną rolą jest pełnienie funkcji jedynego interfejsu dla użytkowników EGNSS, a także zapewnianie wsparcia dla usług w zakresie OSNMA oraz wysokiej precyzji. Celem ośrodka jest również ułatwianie wymiany informacji, wspomaganie deweloperów, propagowanie wiedzy na temat GNSS oraz wspieranie usług o wartości dodanej.

Centrum GSC, mieszczącym się w Madrycie, zarządza Agencja Europejskiego GNSS (GSA) we współpracy z Hiszpanią, która udostępnia programowi Galileo niezbędną infrastrukturę i obiekty na potrzeby ośrodka. W 2014 roku konsorcjum firm GMV (lider) i Indra wygrało przetarg obejmujący umowę ramową na dostawę infrastruktury GSC i od tego czasu realizuje to zadanie. Począwszy od tego samego roku GMV prowadzi również dla Komisji Europejskiej projekt AALECS, mający na celu testowanie usług precyzyjnego pozycjonowania i uwierzytelniania dla serwisów komercyjnych, w ramach którego powstały pierwsze prototypy OSNMA.

Nowa wersja GSC, umożliwiająca fazę testów OSNMA, jest już gotowa do eksploatacji. OSNMA gwarantuje, że odbierane dane nawigacyjne pochodzą z satelitów Galileo i nie są zafałszowane. Ta warstwa weryfikacji zapewnia skuteczną ochronę konstelacji Galileo. To wielkie osiągnięcie dla europejskiego GNSS, ponieważ jest to pierwszy sygnał z konstelacji satelitów nawigacyjnych gwarantujący dostępność tej usługi na całym świecie. Czyni to Galileo najbardziej solidnym i bezpiecznym systemem tego rodzaju. Dzięki nowej wersji GSC program Galileo może wejść w etap przygotowań do fazy obserwacji publicznej OSNMA w przyszłości.

Konsorcjum zajmujące się infrastrukturą GSC odegrało ważną rolę w tym wielkim sukcesie, co uwydatniło wkład GMV i umocniło pozycję firmy jako wiarygodnego partnera. W fazie wdrożeniowej konsorcjum ściśle współpracowało z GSA i innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak Komisja Europejska, w celu doskonalenia GSC, ulepszania usług Galileo oraz zapewnienia Europie czołowej pozycji na świecie w dziedzinie bezpiecznej i pewnej nawigacji.