Program Radar Innowacji Komisji Europejskiej wyróżnia GMV za innowacyjność

Radar Innowacji Komisji Europejskiej uznał firmę GMV za „Key Innovator”

Radar Innowacji Komisji Europejskiej uznał firmę GMV za „Key Innovator” w zakresie opracowań oraz badań nad naturalną deformacją i przetwarzaniem trójwymiarowych obrazów medycznych, które stanowią ogromną pomoc dla chirurgów w szkoleniach, a także w przygotowywaniu i planowaniu operacji.

Atutem badań realizowanych przez GMV jest opracowanie modeli złożonych zależności pomiędzy strukturami anatomicznymi i ich elastycznością oraz opracowanie algorytmów, które są w stanie uchwycić te złożoności przy przetwarzaniu obrazów medycznych z dużym przybliżeniem do czasu rzeczywistego.

Według Carlosa Illany, Menedżera Produktu w GMV Secure e-Solutions, „spośród aspektów, które zostały docenione przez Komisję w zakresie badań i opracowań realizowanych przez GMV w ramach projektu Rainbow, na szczególną uwagę zasługują algorytmy symulacji deformacji i cięcia na wolumetrycznych obrazach medycznych, wnoszące bardzo istotną wartość dodaną do planowania operacji chirurgicznych, ponieważ do tej pory możliwe było uwzględnianie jedynie struktur kostnych”. Jak podkreśla Illana, „ta innowacja, unikalna na skalę światową, nie byłaby możliwa bez wspólnej pracy wysoko wyspecjalizowanych inżynierów dysponujących pionierską wiedzą w dziedzinie biznesu oraz publicznych organizacji badawczych na całym świecie”. Sieci Innovative Training Networks (ITN), funkcjonujące w ramach programu Horyzont 2020, stwarzają „wyjątkową okazję do wspierania innowacyjności, promowania szkolenia wysoko wykwalifikowanego personelu w całej Europie oraz transferu wiedzy między publicznymi organizacjami badawczymi a firmami prywatnymi”.

Zamierzeniem Radaru Innowacji Komisji Europejskiej jest identyfikowanie innowacji cyfrowych o wysokim potencjale oraz innowacyjnych podmiotów uczestniczących w projektach badawczych finansowanych przez UE. Narzędzie to ma na celu, z jednej strony, uwidocznienie projektów potencjalnym inwestorom, którzy umożliwią wprowadzenie ich na rynek, co w konsekwencji sprzyja tworzeniu innowacyjnego ekosystemu. Z drugiej zaś strony Radar Innowacji pozwala społeczeństwu uzyskać informacje o tym, na co przeznaczane są środki finansowe UE.

Tytuł „Key Innovator” przyznany został GMV przez niezależnych ekspertów, którzy przeprowadzają audyty projektów realizowanych w ramach różnych programów europejskich: Horyzontu 2020, 7. Programu Ramowego (7PR) oraz Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP). Wśród branych pod uwagę parametrów znajduje się poziom dojrzałości produktów i usług wprowadzanych na rynek, jak również poziom dojrzałości organizacji, które je opracowują. Ocenia się przy tym takie aspekty jak przełomowy charakter oraz stopień rozwoju stosowanych technologii i metodologii. Docenia się również wkład i wpływ, jaki wnoszą one do społeczności. W tym konkretnym przypadku nominacja dotyczy projektu RAINBOW.

Radar Innowacji Komisji Europejskiej uznał firmę GMV za „Key Innovator”

Informacje na temat projektu RAINBOW

Celem projektu „Rapid Simulation of Biomechanics for Personalized Clinical Design” (RAINBOW) są badania nad nową generacją symulatorów klinicznych, praktycznych i łatwych w użyciu przez specjalistów, przyczyniających się do rozwoju oraz rozpowszechniania stosowania medycyny spersonalizowanej. W ramach projektu firma GMV uczestniczyła w rozwoju instrumentów znajdujących zastosowanie w diagnozowaniu, prognozowaniu, monitorowaniu, szkoleniach z zakresu technik chirurgicznych, planowaniu, orientacji, opracowywaniu protez, implantach chirurgicznych i urządzeniach medycznych. Narzędzia do symulacji biomechanicznej nowej generacji mogą być obsługiwane przez lekarzy bez udziału techników.

RAINBOW to projekt realizowany przez sieci Innovative Training Networks (ITN) funkcjonujące w programie Horyzont 2020, w ramach którego GMV współpracuje m.in. z tak prestiżowymi instytucjami jak Uniwersytet im. Króla Jana Karola, Uniwersytet w Cardiff w Walii, francuskie Narodowe Centrum Badań Naukowych, Uniwersytet Luksemburski, Szpital w Hvidovre oraz Uniwersytety Aalborg i Kobenhavns w Niemczech.

Na lekarzach spoczywa odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w wielu różnych obszarach praktyki medycznej: w planowaniu leczenia, w planowaniu operacji itp. Narzędzia oparte na TIK, takie jak te opracowane przez GMV dla projektu RAINBOW, pozwalają na tworzenie wirtualnych modeli fizjologicznych oraz stosowanie spersonalizowanej medycyny komputerowej. Dzięki temu specjaliści kliniczni mogą podejmować decyzje w oparciu o precyzyjne informacje, a także korzystać z modeli symulacyjnych pacjentów w celu uzyskania lepszych wyników przeprowadzanych przez siebie zabiegów.

Pobierz Raport