GMV uczestniczy w inauguracji projektu GEODE

Firma GMV, wchodząca w skład konsorcjum kierowanego przez FDC, wzięła udział w spotkaniu inauguracyjnym projektu GEODE, które odbyło się 8 lutego.

geode

Projekt GEODE (GalilEO for EU DEfence) stanowi kluczowy i decydujący krok w rozwoju segmentu dla wojskowych użytkowników Usługi Publicznej o Regulowanym Dostępie (PRS) systemu Galileo, a jednocześnie jest to jeden z najbardziej ambitnych projektów współpracy w dziedzinie obronności uruchomionych w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP) Komisji Europejskiej. Projekt GEODE, współfinansowany przez Belgię, Niemcy, Włochy, Francję i Hiszpanię, otrzyma od UE dotację w wysokości około 44 milionów euro.

Jednym z celów projektu GEODE jest zwiększenie konkurencyjności przemysłu UE w wysoce strategicznej dziedzinie pozycjonowania, nawigacji, pomiaru czasu i synchronizacji (PNT) dla celów obronnych oraz zapewnienie siłom zbrojnym UE możliwości korzystania z Usługi Publicznej o Regulowanym Dostępie (PRS) systemu Galileo. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum składające się z 30 firm z 14 krajów UE, w tym GMV (to jeden z członków zespołu hiszpańskiego).

Hiszpański zespół przemysłowy, w skład którego wchodzą GMV, Indra i Tecnobit, jest odpowiedzialny w projekcie za kompleksowe opracowanie rozwiązania dla morskich platform wojskowych (odbiornik GNSS/PRS z modułem bezpieczeństwa i anteną CRPA). Nasza firma jest odpowiedzialna za integrację systemu odbiornika GNSS/PRS, a konkretnie za opracowanie wszystkich funkcji przetwarzania sygnału, nawigacji i synchronizacji odbiornika.

GEODE zapewni przemysłowi UE narzędzia niezbędne do uczestniczenia na równych zasadach w rynku PNT w obszarze obronności, co jest szczególnie ważne w obecnym momencie, w którym system GPS ma kluczowe znaczenie dla zastosowań wojskowych, co daje przewagę przemysłowi amerykańskiemu. Wzmocni również potencjał wojskowy i autonomię UE oraz zmaksymalizuje korzyści płynące z programu Galileo poprzez promowanie korzystania z jego usługi PRS.

Projekt otrzymał finansowanie z Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP) na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr EDIDP-PNTSCC-2019-039-GEODE.

Niniejszy komunikat prasowy przedstawia wyłącznie poglądy autora. Komisja i państwa członkowskie UE uczestniczące w projekcie GEODE nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.