GMV umacnia swoją pozycję lidera w dziedzinie zarządzania ruchem kosmicznym

EUSTM

Firma GMV – europejski lider w dziedzinie programów SSA (Space Situational Awareness) i SST (Space Surveillance and Tracking) – została wybrana przez Komisję Europejską do kierowania projektem koordynacyjnym i wspierającym (CSA) w ramach programu H2020, mającym na celu opracowanie propozycji przyszłych form rozwoju europejskiego potencjału w dziedzinie zarządzania ruchem kosmicznym (STM): EUSTM.

Działania związane z przestrzenią kosmiczną szybko rozwijały się przez ostatnie dziesięciolecia. Pojawienie się na rynku nowych graczy publicznych i prywatnych, jak również nowe koncepcje, takie jak małe satelity i wielkie konstelacje, usługi satelitarne na orbicie, rakiety wielokrotnego użytku itp., oznaczają nowe wyzwania. Liczba obiektów na orbicie prawdopodobnie gwałtownie wzrośnie, w związku z czym konieczne będzie opracowanie sposobów skutecznego zarządzania ich bezpiecznym funkcjonowaniem. Wzrasta również zapotrzebowanie na stworzenie ram prawnych i regulacyjnych, opartych na najnowszych osiągnięciach technologicznych, które przyczynią się do promowania i zapewnienia pożądanego bezpieczeństwa, jak również trwałości oraz stabilności działań w przestrzeni kosmicznej. Ramy te są ogólnie określane jako zarządzanie ruchem w przestrzeni kosmicznej (STM), podczas gdy technologie stojące za nimi są określane jako świadomość sytuacyjna w przestrzeni kosmicznej (SSA) oraz obserwacja i śledzenie obiektów kosmicznych (SST).

W Europie odpowiedzialność za programy SSA/SST spoczywa na ESA i Komisji Europejskiej. Działania SSA/SST koncentrują się obecnie na rozwoju architektury radarów, teleskopów, stacji SLR oraz centrów przetwarzania danych zajmujących się nadzorem i ochroną infrastruktury kosmicznej. Funkcje tych systemów to wykrywanie, identyfikacja i katalogowanie obiektów krążących wokół Ziemi. Działania z zakresu SSA/SST stanowią również wsparcie dla misji kosmicznych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa satelitów na orbicie okołoziemskiej oraz identyfikację ryzyka związanego z ponownym wchodzeniem obiektów kosmicznych w atmosferę. Znaczenie obserwacji i śledzenia śmieci kosmicznych wzrosło w ciągu ostatnich dwóch dekad. Celem inicjatyw podejmowanych przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym i międzynarodowym jest odpowiednia reakcja na to zjawisko, poprzez promowanie działań prewencyjnych, zwiększenie świadomości istniejącej sytuacji oraz wspieranie rozwoju operacji służących zapobieganiu kolizjom na orbicie i usuwaniu odpadów kosmicznych.

Europa korzysta w dużej mierze z otwartej polityki rządu federalnego Stanów Zjednoczonych w zakresie dostępu do danych i usług SSA/SST w ramach umów o udostępnianie danych SSA. Aby jednak zapewnić sobie suwerenność, autonomię i wiodącą rolę w tej dziedzinie oraz zmniejszyć tę zależność, Komisja Europejska rozpoczęła prace nad stworzeniem niezależnych od USA systemów SSA/SST.

Zamierzeniem programu EUSTM jest wzmocnienie publicznego i prywatnego sektora kosmicznego, wspieranie innowacyjnego, konkurencyjnego i rentownego przemysłu kosmicznego oraz zwiększenie liczebności społeczności badawczej zajmującej się opracowywaniem i wdrażaniem infrastruktury kosmicznej. EUSTM wdroży platformę współpracy służącą promowaniu wymiany informacji między członkami zespołu, a także z zainteresowanymi stronami spoza zespołu. Cel tej platformy to wykreowanie aktywnej wspólnoty interesów, która będzie stanowić niewyczerpane źródło informacji dotyczących STM dla Komisji Europejskiej.

W skład kierowanego przez GMV konsorcjum EUSTM wchodzi 18 europejskich firm i instytucji: Weber-Steinhaus i Smith (Niemcy); Europaisches Institut fur Weltraumpolitik (Austria); Spacetec Partners SRL i Qinetiq Space NV (Belgia); GomSpace (Dania); Centrum Satelitarne Unii Europejskiej, ENAIRE i Payload Aerospace, SL (Hiszpania); Iceye Oy (Finlandia); Eutelsat SA, PriceWaterhouseCoopers Advisory SAS, Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales, Safran i Université Paris-Saclay (Francja); AVIO SPA (Włochy); oraz Universitaet Bern, Clearspace SA i Sceye SA (Szwajcaria).

 

EC

Projekt finansowany jest ze środków unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 (umowa o udzielenie dotacji nr 101004319).


Niniejszy komunikat prasowy przedstawia poglądy autora i niekoniecznie musi odzwierciedlać poglądy Komisji Europejskiej lub Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych UE.