GMV opracowuje metodę zdalnego wykrywania odpadów morskich

Zanieczyszczenie mórz i oceanów spowodowane wyciekami szkodliwych substancji oraz niewłaściwą gospodarką odpadami jest obecnie problemem globalnym. Ponad połowa odpadów morskich to plastik, który jest jednym z najgroźniejszych czynników zanieczyszczających ze względu na fakt, że bardzo powoli ulega rozkładowi. Negatywne oddziaływanie plastiku na środowisko stanowi poważne globalne zagrożenie dla ekosystemów morskich i przybrzeżnych, zarówno ze względu na jego dużą ilość, jak i skład, jako że rozkład tworzyw sztucznych może trwać nawet do 1000 lat.

bewast I

Firma GMV opracowała – przy wykorzystaniu obrazów satelitarnych dostarczanych przez satelitę Sentinel-2 europejskiego programu obserwacji Ziemi (EO) Copernicus oraz technik uczenia maszynowego – nowatorskie, oparte na zastosowaniu danych satelitarnych rozwiązanie do wykrywania odpadów morskich. Ta metoda przetwarzania i analizy danych satelitarnych z obserwacji Ziemi pozwala na wykrywanie potencjalnych śmieci morskich oraz na ich klasyfikowanie i określanie ich ilości, przy rozdzielczości obrazu rzędu piksela. Przeprowadzono już pierwsze badania w zakresie wykrywania i identyfikacji odpadów z tworzyw sztucznych (na przykład plastiku typu PET) przy użyciu tej metody, obecnie dopracowywanej i poddawanej walidacji w ramach różnych projektów i obszarów działalności naukowej, między innymi w ramach projektów BEWATS, ATIN-BLUECO i PLESS.

GMV, we współpracy z Uniwersytetem w Vigo i Instytutem Nauk Matematycznych (CSIC-UAM-UCM-UC3M), uczestniczy w projekcie BEWATS. Zamierzeniem projektu jest wykrywanie, monitorowanie oraz śledzenie widocznych odpadów (makroplastiku i innych), które pojawiają się na plażach i innych obszarach przybrzeżnych w Galicji w Hiszpanii, a także opracowanie rozwiązań tego problemu oraz wdrożenie bardziej efektywnych strategii usuwania odpadów przy wykorzystaniu nowych źródeł informacji. Projekt BEWATS otrzymuje finansowanie w ramach Programu Pleamar Fundacji na rzecz Bioróżnorodności przy Ministerstwie Transformacji Ekologicznej i Wyzwań Demograficznych Hiszpanii.

Projekt „Blue Economy” (ATIN-BLUECO), prowadzony przez GMV i finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną, ma na celu opracowanie i zademonstrowanie rozwiązań wykorzystujących dane pozyskane dzięki technologiom obserwacji Ziemi, które dostarczą praktyczne informacje m.in. na temat odpadów morskich i wycieków ropy naftowej wszystkim zainteresowanym stronom z obszarów przybrzeżnych. Projekt jest realizowany na obszarze portu w Vigo w Galicji (Hiszpania) oraz w Argentynie.

Ponadto, w lutym 2021 roku GMV przystąpiło, jako główny wykonawca, do współpracy w projekcie Plastic-Less Society (PLESS), finansowanym przez ESA, realizowanym we współpracy z Centrum Badawczym IST for Marine, Environment and Technology (Instituto Superior Técnico, Lizbona). Celem projektu PLESS jest zbadanie technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania aplikacji kosmicznych do ograniczania negatywnych efektów środowiskowych związanych z odpadami z tworzyw sztucznych.

Oprócz realizowania wspomnianych projektów GMV sprawdza skuteczność swych rozwiązań także w innych miejscach w Europie, Ameryce Południowej i Afryce, gdzie dostępne są otwarte dane (open data) na temat odpadów morskich.