Hiszpański przemysł obronny włącza się do fazy 1A programu NGWS/FCAS

Direction Générale de l’Armament (DGA, Dyrekcja Generalna ds. Uzbrojenia), działając w imieniu rządów Hiszpanii, Niemiec i Francji, sformalizowała modyfikację umowy umożliwiającą hiszpańskiemu przemysłowi obronnemu pełną integrację z działaniami fazy 1A demonstratorów technologii projektu NGWS/FCAS, która została uruchomiona przez Francję i Niemcy 20 lutego 2020 roku.

FCAS

Kilka tygodni wcześniej DGA sformalizowała inną zmianę umowy w celu włączenia działań wchodzących w skład Filaru Czujników do umowy Fazy 1A, ponieważ pierwotnie nie były one nią objęte.

Dzięki tym dwóm modyfikacjom producenci wyznaczeni w Hiszpanii przez Ministerstwo Obrony zostali włączeni do grupy wykonawców Fazy 1A. Koordynatorem działań hiszpańskich firm jest Indra. Firmy te biorą udział w następujących projektach:

  • W Filarze Myśliwiec Nowej Generacji (New Generation Fighter), którym kieruje Dassault Aviation, Airbus D&S SAU jest, wraz z Airbus D&S GmbH, głównym partnerem.
  • W Filarze Silników głównym wykonawcą jest Safran Aircraft Engines, a głównymi partnerami są ITP Aero i MTU Aero Engines.
  • W Filarze Remote Carriers, kierowanym przez Airbus D&S GmbH, głównym partnerem, wraz z MBDA, jest SATNUS (konsorcjum, w którego skład wchodzą GMV, SENER Aerospace i TECNOBIT).
  • W Filarze Systemów Chmury Bojowej (Combat Cloud), którym kieruje Airbus D&S GmbH, głównym partnerem, wraz z firmą Thales, jest Indra.
  • W ramach Filaru Spójności pomiędzy Filarami/Laboratorium Symulacyjnego (JIPC/SIMLAB, Joint Interpillar Consistency) Indra jest współwykonawcą wraz z firmami Dassault i Airbus D&S GmbH.
  • W Filarze Sensorów głównym wykonawcą jest Indra, a głównymi partnerami są Thales i German FCMS.
  • W Filarze Technologii Niskiej Obserwowalności (ELOT) Airbus D&S SAU jest głównym wykonawcą, a głównymi partnerami są Dassault i Airbus D&S GmbH.

Wcześniej, w czerwcu bieżącego roku, hiszpański przemysł obronny został włączony do Wspólnego Studium Koncepcyjnego (Joint Concept Study, JCS), zainicjowanego przez Francję i Niemcy w lutym 2019 roku. Zgodnie z umową Indra jest współwykonawcą wraz z Dassault, a Airbus GmbH wraz z Airbus SAU sprawuje kierownictwo techniczne nad wieloma pakietami prac.

Tym samym Hiszpania dołącza do Francji i Niemiec we wszystkich działaniach. Nasz kraj będzie uczestniczył w podejmowaniu decyzji w ramach programu na równi z pozostałymi partnerami, zapewniając sobie udział w zadaniach o największej wartości.

Firmy reprezentujące hiszpański przemysł pracują od miesięcy z myślą o fazach 1B i 2, które umożliwią kontynuację projektu do 2027 roku. Negocjacje przebiegają sprawnie, w atmosferze współpracy wszystkich partnerów, a ich celem jest osiągnięcie wspólnego europejskiego sukcesu.

Zaangażowanie i determinacja Ministerstwa Obrony w to, by przekształcić NGWS/FCAS w projekt priorytetowy dla kraju, stanowi punkt zwrotny dla hiszpańskiego przemysłu obronnego, którego przedstawiciele będą uczestniczyć w programie począwszy od pierwszych faz rozwoju i demonstracji nowych technologii, aż do faz projektowania, rozwoju i produkcji, które do 2040 roku złożą się na najambitniejszy program obronny w historii naszego kontynentu.

Jest to projekt strategiczny, który spowoduje prawdziwą rewolucję technologiczną i pozwoli hiszpańskim firmom z sektora obronnego konkurować na równych warunkach z innymi firmami europejskimi. Otwiera on etap intensywnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii nowej generacji o podwójnym charakterze, cywilnych i wojskowych, które zdeterminują przyszłość kraju. Jest to również projekt, który będzie wymagał udziału firm i ośrodków badawczych z całej Hiszpanii.

SATNUS II

 W Filarze Remote Carriers, kierowanym przez Airbus D&S GmbH, głównym partnerem, wraz z MBDA, jest SATNUS (konsorcjum, w którego skład wchodzą GMV, SENER Aerospace i TECNOBIT)