GMV uczestniczy w webinarium szkoleniowym w ramach projektu MySustainableForest

22 września, równolegle z projektem GreenWeek EU 2020, partnerzy projektu H2020 MySustainableForest zorganizowali webinarium, którego celem było przeszkolenie użytkowników z sektora leśnego w zakresie korzystania z usług opartych na teledetekcji.

Portfolio MySustainableForest obejmuje produkty związane z charakterystyką lasów, charakterystyką drewna, stanem lasów, objętością zasobów, biomasą i emisją dwutlenku węgla, a także wrażliwością ekosystemów oraz ewidencjonowaniem lasów. Usługi te, oparte na danych satelitarnych, statystycznych, sonicznych i LiDAR, mają służyć doskonaleniu zrównoważonej gospodarki leśnej w całej Europie. Zostały one opracowane i zatwierdzone przez konsorcjum w ciągu ostatnich trzech lat.

MSF 0

Webinarium – zorganizowane przez GMV wspólnie z EFI – otworzyła María Julia Yagüe, specjalistka z Działu Remote Sensing & Geospatial Analytics w GMV i Kierowniczka Projektu MySustainableForest. Wygłosiła ona prelekcję inauguracyjną na temat danych satelitarnych, statystycznych, sonicznych oraz danych w formacie LiDAR.

Podczas warsztatów firma GMV zaprezentowała również produkt z zakresu różnorodności biologicznej lasów opracowany w ramach projektu, platformę MySustainableForest, a także wypracowane rozwiązania komercyjne.