GMV ze swoją platformą Antari Home Care uczestniczy w projekcie Back-Up jako lider przemysłowy i partner technologiczny

GMV uczestniczy w projekcie Back-Up jako lider przemysłowy i partner technologiczny
Opracowana przez GMV platforma gromadzi dane pacjentów z bólem kręgosłupa i szyi, harmonizuje je oraz generuje wnioski umożliwiające specjalistom planowanie spersonalizowanego leczenia i monitorowanie rozwoju choroby.

Liczne badania przeprowadzone w Unii Europejskiej wskazują, że ból kręgów szyjnych i lędźwiowych jest główną przyczyną niepełnosprawności na świecie. Dolegliwości te są postrzegane jako czynnik powodujący najwięcej problemów w codziennej aktywności ludzi (około 70% dorosłych doświadcza w jakimś momencie życia bólu kręgów szyjnych lub lędźwiowych). Z drugiej strony specjaliści potrzebują więcej informacji, aby właściwie monitorować pacjentów oraz być w stanie bezpiecznie prognozować wyniki leczenia.

Mając na uwadze tę sytuację, Unia Europejska zatwierdziła finansowanie projektu Back-UP (ang. Personalised Prognostic Models to Improve Well-being and Return to Work After Neck and Low Back Pain), obejmującego programy badawcze, których celem jest opracowanie narzędzi technologicznych umożliwiających efektywne leczenie i monitorowanie pacjentów z tego typu schorzeniami. W projekcie, koordynowanym przez Instytut Biomechaniki w Walencji, uczestniczy jedenaście podmiotów, w tym GMV jako lider przemysłowy i partner technologiczny.

Firma GMV właśnie wdrożyła platformę telemedycyny Antari Home Care, „w której zintegrowano modele predykcyjne umożliwiające specjalistom ocenę ryzyka wystąpienia u pacjenta bólu kręgosłupa na przestrzeni 2 do 6 miesięcy, określenie jego sprawności funkcjonalnej w tym okresie oraz prawdopodobieństwa konieczności wzięcia przez niego zwolnienia z pracy w ciągu następnych 6 miesięcy”. Platforma GMV Antari Home Care wykorzystuje modele predykcyjne opracowane przez partnerów projektu, oparte na cyfrowej wizualizacji wielowymiarowych danych klinicznych, w tym danych osobowych, danych dotyczących zdrowia fizycznego i psychicznego oraz czynników behawioralnych i społeczno-ekonomicznych mających wpływ na ewentualny ból kręgów szyjnych i lędźwiowych. Ponadto platforma, aby ułatwić wyciągnięcie wniosków klinicznych, uwzględnia parametry fizjologiczne pacjenta, jak również czynniki ryzyka w miejscu pracy oraz ogólny styl życia.

Do tworzenia modeli prognostycznych oraz modeli opartych na analizach in silico (symulacje, modelowanie, eksperymenty i analizy przeprowadzane za pomocą algorytmów symulacyjnych) zastosowano techniki sztucznej inteligencji wykorzystujące uczenie maszynowe. Dzięki temu platforma jest w stanie pozyskiwać oraz przetwarzać informacje i dane pochodzące z różnego rodzaju materiałów klinicznych z wielu różnych źródeł.

Przewiduje się, że program Back-UP pomoże zmaksymalizować korzyści płynące z leczenia, a także ograniczyć przypadki zbędnego leczenia i związanych z nim szkodliwych następstw u osób o niskim poziomie ryzyka. Narzędzie to pozwoli też na redukcję kosztów opieki związanej z bólami kręgów szyjnych i lędźwiowych oraz – co również jest bardzo istotne – przyczyni się do zwiększenia wydajności pracy w firmach i tym samym ich konkurencyjności.

* Back-UP to projekt, który otrzymał finansowanie z unijnego programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 zgodnie z umową o udzielenie dotacji nr 777090.

GMV uczestniczy w projekcie Back-Up jako lider przemysłowy i partner technologiczny