Nagroda dla GMV jako najlepszego dostawcy usług w Europie Południowej

Firma GMV otrzymała nagrodę „Southern Europe Service Provider of year 2020” przyznawaną przez Hewlett Packard Enterprise (HPE). Nagrody HPE Partner Growth Summit 2020 są wyrazem uznania HPE dla partnerów, którzy w danym roku osiągnęli najlepsze wyniki w swojej działalności, wykazali się wysokim poziomem zaangażowania w rozwijanie wartości, jaką są klienci, a także koncentrowali się na wzroście i innowacyjności.

Przyznając to wyróżnienie GMV, HPE wyraża uznanie dla bardzo dobrej, trwającej już ponad 10 lat i ugruntowanej współpracy między obydwiema firmami.

GMV wykorzystuje technologie HPE w realizacji wszelkiego rodzaju projektów z zakresu infrastruktury IT praktycznie we wszystkich obszarach swojej działalności. GMV integruje rozwiązania HPE z zakresu obliczeń, gromadzenia danych i sieci we wszystkich tych projektach, w których musi zapewnić niezawodne rozwiązania swoim klientom z różnych sektorów (obronność, administracja publiczna, telekomunikacja, branża kosmiczna, cyberbezpieczeństwo itp.), mającym bardzo wysokie wymagania co do wydajności, dostępności i bezpieczeństwa. Ponadto GMV wykorzystuje różne technologie HPE w swojej wewnętrznej infrastrukturze obejmującej około 1800 wirtualnych maszyn, które stanowią podstawę do rozwoju produktów firmy.

Najważniejszym wydarzeniem w ramach tej współpracy było uzyskanie przez GMV kontraktu na obsługę techniczną i rozwój segmentu naziemnego kontroli satelitów Galileo. Projekt ten, oparty na technologii HPE Simplivity, to największy projekt wykorzystujący tę technologię, który realizowany jest jako pojedyncza operacja w obrębie sieci HPE w południowej Europie (Izrael, Grecja, Włochy, Portugalia i Hiszpania).

W związku z sytuacją spowodowaną przez epidemię COVID-19 zwycięzcy tegorocznej edycji otrzymali nagrody podczas spotkania „HPE Partner Growth Summit Virtual Experience 2020”, które odbyło się pod koniec czerwca. A 16 lipca José María Martínez Fadrique, SPASS Manager w GMV, odebrał nagrodę w siedzibie HPE w Madrycie.

HPE

Od lewej: José María de la Torre, Prezes i Dyrektor Generalny HPE Hiszpania oraz Prezes HPE na Europę Południową; José María Martínez Fadrique, SPASS Manager w GMV; José María Díaz-Zorita, Dyrektor ds. Partnerstwa i Kanałów Dystrybucji HPE na Europę Południową