GMV kieruje projektem „COVID-19 Space Hunting Platform” dla ESA

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) podjęła właśnie wewnętrzną inicjatywę mającą na celu pozyskanie propozycji mogących służyć jako wsparcie dla państw członkowskich w badaniu i analizie pandemii COVID-19. W tym kontekście Galileo Navigation Science Office w ESAC realizuje projekt pod nazwą „COVID-19 Space Hunting Platform”.

Celem platformy jest przetwarzanie i udostępnianie istniejących już zbiorów wybranych danych na temat COVID-19 na potrzeby badań epidemiologicznych oraz uzupełnianie ich o dane z satelitów ESA prowadzących obserwację Ziemi, w celu zbadania za pomocą sztucznej inteligencji możliwych korelacji pomiędzy rozprzestrzenianiem się COVID-19 a parametrami środowiskowymi, takimi jak wilgotność, temperatura itp.

Głównym celem projektu jest opracowanie instrumentu ułatwiającego naukowcom tworzenie produktów i statystyk, które mogą być przydatne w podejmowaniu ewentualnych decyzji dotyczących środków ochrony i ograniczeń, jak również w ocenie skuteczności już podjętych działań.

Pracami nad platformą „COVID-19 Space Hunting Platform” kieruje firma GMV. Zadania z zakresu przetwarzania i analizy danych oraz interakcji z różnymi epidemiologicznymi grupami badawczymi będzie realizowała Politechnika w Walencji.

COVID-19 Space Hunting Platform

W perspektywie średnioterminowej „COVID-19 Space Hunting Platform” może ułatwić stworzenie internetowego środowiska współpracy w zakresie COVID-19, umożliwiającego naukowcom bardziej efektywną analizę istniejących danych, a także czerpanie korzyści z opracowanych przez ESA pakietów oprogramowania do ich przetwarzania.

Projekt będzie realizowany w oparciu o platformę GSSC (GNSS Science Support Centre), umożliwiającą indeksowanie i przechowywanie danych związanych z COVID-19. Zaplanowany na trzy miesiące proces pozwoli na przeprowadzenie analizy dostępnych publicznie danych dotyczących COVID-19, a następnie na udostępnienie wyników naukowcom. W ten sposób powstanie pierwsza wersja platformy, zawierająca podstawowe algorytmy rozprzestrzeniania się pandemii, która będzie w przyszłości aktualizowana dla zapewnienia bardziej precyzyjnych i wiarygodnych informacji.