GMV W OBLICZU ZAGROŻENIA WYWOŁANEGO PRZEZ WIRUS COVID-19

COVID-19

Od początku kryzysu spowodowanego pandemią wywołaną przez wirus COVID-19, w GMV monitorujemy uważnie jego ewolucję i stosujemy się do zaleceń międzynarodowych, krajowych i lokalnych instytucji i władz odpowiedzialnych za ochronę zdrowia. W związku z tym stopniowo wprowadzaliśmy środki zapobiegawczych mające na celu zapewnienie właściwej ochrony zdrowia naszych pracowników i współpracowników oraz ich rodzin, a przy tym staraliśmy się prowadzić praktycznie normalną działalność.

W obliczu powagi i ewolucji sytuacji na świecie spowodowanej pandemią wirusa COVID-19, w tym również wobec ogłoszenia w dniu 14 marca stanu pogotowia w Hiszpanii wprowadzonego na mocy Dekretu Królewskiego 463/2020, i chociaż na dzień 13 marca w naszej firmie nie odnotowano żadnego przypadku zarażenia pracowników w żadnym z naszych oddziałów w Hiszpanii ani za granicą, podjęliśmy w tym dniu decyzję o uruchomieniu Planu Ciągłości Działalności COVID-19 we wszystkich oddziałach firmy we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność. Plan ten obejmuje szereg środków mających na celu ochronę zdrowia naszych pracowników, współpracowników i ich rodzin stanowiąc jednocześnie odpowiedzialny wkład w wysiłek, jaki całe społeczeństwo musi podjąć w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa w każdym z regionów geograficznych, w których działamy.

Środki te obejmują ograniczenie podróży i spotkań oraz telepracę dla osób, które mogą pracować zdalnie w domu. W przypadkach, w których fizyczna obecność pracowników jest konieczna, a nawet niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności operacyjnej, plan uwzględnia środki specjalne, które gwarantują utrzymanie minimalnego wymaganego poziomu usług.

W GMV zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaką mamy wobec naszych klientów i jest to dla nas, jak zawsze, kwestia najwyższej wagi. Dzięki wprowadzeniu w dniu 13 marca planu ciągłości działalności, praktycznie cała nasza działalność, we wszystkich naszych oddziałach na całym świecie, jest prowadzona zdalnie, co oznacza, że większość naszych projektów i usług dla naszych klientów przebiega i będzie przebiegała niemal całkowicie normalnie, z wyjątkiem przypadków, w których ograniczenia wprowadzone przez władze uniemożliwiały realizację działań, które wymagałyby od naszego personelu przemieszczania się do naszych zakładów lub do zakładów naszych klientów. 

Zważywszy na ewolucję pandemii, wszystkie kraje przygotowują się do stopniowego znoszenia ograniczeń. Również GMV przygotowało się do stopniowego powrotu pracowników do biur na całym świecie, gwarantując przy tym bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych w firmie. Przy uwzględnieniu wszystkich tych czynników, na dzień 22 czerwca ustalono początek nowego okresu, który w aktualnym założeniu ma trwać do końca sierpnia.

W pierwszej fazie, zgodnie z zaleceniami władz, kładziemy szczególny nacisk na rygorystyczne przestrzeganie środków bezpieczeństwa w miejscu pracy, takich jak zachowanie dystansu społecznego i unikanie zgromadzeń w obszarach i pomieszczeniach wspólnych, oraz podział pracowników na trzy grupy: grupa o nazwie „4 + 10”, kluczowy krok na drodze powrotu do normalnej sytuacji, przy zachowaniu maksymalnie 50% obsady pomieszczeń firmy; pracownicy, którzy pracują w biurze w pełnym wymiarze godzin, ponieważ ich praca wymaga wykonywania w siedzibie firmy; i wreszcie pracownicy, którzy będą nadal pracować zdalnie. Systemy te zostaną dostosowane do sytuacji i będą wdrażane w sposób skoordynowany we wszystkich krajach, w których GMV prowadzi działalność.

Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy i zaangażowaniu wszystkich uda nam się skutecznie przezwyciężyć ten poważny kryzys. W imieniu całego zespołu GMV pragniemy przekazać wszystkim, których to dotyczy, nasze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia oraz przekazać wyrazy uznania i wdzięczności zarówno tym, którzy przez cały ten czas działali na pierwszej linii, jak i wszystkim naszym klientom, dostawcom i oczywiście pracownikom.