Aplikacja mobilna stworzona przez GMV umożliwia bezpieczny powrót do pracy

GMV rozpoczęła wdrażanie aplikacji mobilnej Covclear, umożliwiającej bezpieczny i efektywny powrót pracowników do pracy w zakładach firmy po kryzysie zdrowotnym spowodowanym przez COVID-19.

Aplikacja przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa w biurach redukując do minimum zagrożenie dla zdrowia pracowników i innych osób przebywających w obiektach firmy, funkcjonujących w sposób maksymalnie bezpieczny i zgodny z zasadami prewencji.

Aplikacja wymaga współpracy firmy i jej pracowników i opiera się na ich współodpowiedzialności za ochronę ich własnego zdrowia, zdrowia ich rodzin i zdrowia innych pracowników.

COVID19_ES

Platforma Covclear umożliwia pracownikom codzienną samoocenę stanu zdrowia, rejestrację przejazdów do miejsc o ograniczonym dostępie, analizę ryzyka dla bliskich kontaktów wewnątrz firmy, kontrolę dostępu do zakładów pracy z pomiarem temperatury, zarządzanie okresami kwarantanny i kontrolę liczby osób w ośrodkach firmy. Służy również do publikacji zasad obowiązujących w firmie w związku z kryzysem zdrowotnym.

Przede wszystkim, aplikacja umożliwia pracownikom przeprowadzenie samoanalizy, opracowanej przez specjalistów medycznych, w celu dokonania oceny ich stanu zdrowia i ustalenia czy istnieje ryzyko, że są zarażeni przed wyjściem do pracy. Wykorzystując codzienne odpowiedzi pracownika aplikacja określa poziom ryzyka na jego telefonie i generuje kody QR w różnych kolorach, które pracownik wykorzystuje przy dostępie do obiektów firmy.

W przypadku aktywacji kodu w kolorze czerwonym, system pozwala na zidentyfikowanie bliskich kontaktów danego pracownika z ostatnich trzech dni, dzięki czemu możliwe jest anonimowe i natychmiastowe przekazanie im informacji o zagrożeniu, co umożliwia im podjęcie odpowiednich działań, zwiększając tym samym bezpieczeństwo kolegów.

Covclear umożliwia również kontrolowanie liczby pracowników w poszczególnych ośrodkach firmy i ustalanie, ilu z nich ma pracować w danym dniu na miejscu, zapewniając tym samym utrzymanie optymalnej liczby pracowników w pomieszczeniach, w których normalnie pracują duże grupy ludzi.

covclear II

Opracowana przez GMV aplikacja gwarantuje w każdym momencie zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i jest zaprojektowana zgodnie z wymogami przepisów dotyczących prywatności, a firma ma dostęp wyłącznie do informacji dotyczącej koloru kodu QR, co pozwala na sprawowanie odpowiedniej kontroli dostępu i uzyskanie globalnej wizji stanu zdrowia pracowników firmy.

Covclear z powodzeniem funkcjonuje już w niektórych placówkach firmy. Aplikacja powstała w odpowiedzi na potrzeby własne firmy i została stworzona i uruchomiona w tak krótkim czasie dzięki wiedzy i doświadczeniu GMV w zakresie rozwoju technologii i aplikacji mobilnych.

Mając świadomość, że aplikacja ta może być przydatna dla innych podmiotów, GMV oferuje Covclear swoim klientom i dostawcom, a także wszystkim firmom, które mogą potrzebować tego rodzaju usług do zapewnienia bezpiecznego powrotu do pracy swoim pracownikom.

Na Covclear składają się 4 aplikacje: aplikacja użytkownika dostępna w systemach iOS i Android, aplikacja dla personelu odpowiedzialnego za kontrolę dostępu w systemie Android oraz internetowe narzędzie zarządzania dla firmy. Dane są przechowywane na w pełni niezawodnych i zgodnych z RODO, serwerach w chmurze.