GMV opowiada o roli IT w sektorze kosmicznym

Wrocławski Park Technologiczny i Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej we współpracy z klastrem ITCorner zorganizowały edukacyjny cykl miniwykładów pod nazwą ScienceITup: Big Science Edition. Celem projektu było zwrócenie uwagi na zagadnienie wykorzystania IT w branżach związanych z tematyką big science. W gronie prelegentów reprezentujących sektor technologii kosmicznych znalazła się Krystyna Macioszek, inżynierka oprogramowania pokładowego w GMV, która opowiedziała o roli oprogramowania satelitarnego w projektach kosmicznych i o tym, czym różni się ono od tradycyjnego oprogramowania do zastosowań naziemnych.

Krystyna

Krystyna pracuje w GMV w dziale awioniki, który zajmuje się produkcją oprogramowania pokładowego na wszystkich etapach jego tworzenia: począwszy od definicji wymagań, poprzez projektowanie wstępne i szczegółowe, implementację oraz testy, aż po wsparcie dla klienta, gdy produkt już działa na orbicie. W swoim wystąpieniu Krystyna skupiła się na dwóch kluczowych wymaganiach stawianych oprogramowaniu pokładowemu. Po pierwsze musi ono być niezawodne, co wynika m.in. z ograniczonych możliwości serwisowania sprzętu w przestrzeni kosmicznej. Po drugie powinno funkcjonować bezbłędnie niezależnie od warunków sprzętowych, czyli nawet w komputerach o ograniczonej pamięci i niskiej mocy obliczeniowej.

Mówiąc o oprogramowaniu pokładowym, Krystyna wspomniała także o projekcie, którego sama jest koordynatorką z ramienia GMV, czyli o misji OPS-SAT Europejskiej Agencji Kosmicznej. To satelita technologiczny formatu cubesat wyniesiony na orbitę w grudniu 2019 roku, dla którego polski zespół GMV wykonał pełne oprogramowanie pokładowe, w tym system kontroli orientacji i położenia satelity, system monitorowania podsystemów pokładowych oraz Mission Operation Services – nowatorski i po raz pierwszy wykorzystany w statku kosmicznym standard protokołu komunikacji ze stacją naziemną.

Big Science Edition obejrzeć można na stronie projektu