GMV utrzymuje maksymalny poziom dojrzałości CMMI®

GMV utrzymuje 5. poziom dojrzałości CMMI® (Capability Maturity Model Integration). CMMI® to najpowszechniej stosowany na świecie model doskonalenia procesów w organizacji. Jest własnością CMMI Institute i uznaje się go za najbardziej prestiżowy na świecie model najlepszych praktyk w obszarze inżynierii i rozwoju systemów informatycznych. Utrzymanie maksymalnego poziomu dojrzałości CMMI oznacza uznanie dla firmy GMV za skoncentrowanie się przez nią na jakości w celu dążenia do doskonałości i zrównoważonego rozwoju.

CMMI 5

W latach 2010, 2013 i 2016 dokonano pozytywnej oceny Systemu Zarządzania Jakością w GMV Aerospace and Defence i w amerykańskim oddziale GMV oraz objęto tym systemem działalność GMV w Portugalii i w Polsce w sektorach przemysłu kosmicznego, obronności i bezpieczeństwa. W tym przypadku rozszerzono ocenę na System Zarządzania Jakością oddziału GMV Sistemas, prowadzącego działalność w sektorze inteligentnych systemów transportowych i motoryzacyjnym, oraz na oddział GMV w Rumunii.

Jest to kolejny ważny krok, który czyni z GMV pierwszą europejską firmę, której udało się utrzymać 5. poziom dojrzałości zgodnie z nową wersją Development 2.0 modelu CMMI, wprowadzoną na rynek w połowie 2018 r. i odzwierciedlającą zmieniające się potrzeby biznesu.

5. poziom CMMI oznacza wiele korzyści zarówno dla GMV, jak i dla klientów firmy, wśród których możemy wymienić lepsze dostosowanie procesów rozwoju do celów, strategii biznesowej i potrzeb klientów, większą przewidywalność rezultatów projektów oraz większą efektywność ich realizacji w aspektach takich jak nakłady pracy, koszty, harmonogram czy kwestie techniczne. Oznacza to również skuteczność wykrywania błędów w procesach, jak również zmniejszenie liczby wad produktów dostarczanych klientom.

W sektorze tak złożonym i wymagającym, jakim jest sektor technologiczny, osiągnięcie 5. poziomu dojrzałości CMMI przyczynia się do zwiększenia prestiżu firmy, w szczególności jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że ocena ta dotyczy całego cyklu życia systemu: od zdefiniowania jego wymogów po jego przejęcie przez klienta.