Cyfrowa transformacja w opiece zdrowotnej i sztuczna inteligencja: postępy i przykłady udanych przedsięwzięć

GMV przedstawiła podczas wydarzenia IT Health swoje osiągnięcia w zakresie nawigacji oraz planowania w chirurgii i radioterapii

W ramach uroczystego otwarcia szpitala Fraternidad Muprespa Paseo de la Habana – jednego z niewielu na świecie ośrodków opieki zdrowotnej wyróżnionych certyfikatem LEED – w jego audytorium miało miejsce wydarzenie IT Health, podczas którego firma GMV zaprezentowała swoje osiągnięcia w zakresie nawigacji oraz planowania w chirurgii i radioterapii.

Carlos Illana, Kierownik Produktu radiance i zarazem lider projektu NAVIPHY, przedstawił zarys dziejów radioterapii w leczeniu raka, podkreślając obecne dokonania, możliwe dzięki stosowaniu tej techniki na sali operacyjnej, co znamy pod nazwą radioterapii śródoperacyjnej (IORT). Obecnie „wyleczonych zostaje 60% nowotworów i oczekuje się, że do 2030 r. liczba ta wzrośnie do 70%”, podkreślił Illana, doceniając zarazem rolę specjalistów w powstaniu takich produktów medycznych jak radiance – oprogramowania GMV do planowania IORT. „Inżynierowie GMV ściśle współpracują ze specjalistami od ponad 15 lat, kiedy opracowany został nasz symulator artroskopii kolana”. Ta współpraca jest niezbędna „do poznania ich potrzeb oraz dostarczenia naszych odpowiedzi technologicznych”.

GMV przedstawiła podczas wydarzenia IT Health swoje osiągnięcia w zakresie nawigacji oraz planowania w chirurgii i radioterapii

Jednocześnie opowiedział o znaczeniu, jakie w terapii raka ma moduł nawigacji chirurgicznej radiance, który poprawił precyzję w leczeniu nowotworów piersi. Dokonano tego we współpracy ze szpitalem Doctor Negrín – europejskim liderem w zakresie IORT, i w dużej mierze dzięki wysiłkom profesora Pedro Lary, który podzielił się z obecnymi swoim silnym przekonaniem co do „opłacalności inwestowania w technologię sanitarną, zarówno dla pacjenta, jak i dla systemu”. Uzyskanie większej precyzji w usuwaniu guzów oraz zapewnienie chirurgom, onkologom radiologom i technikom radiologom narzędzi technologicznych, dzięki którym mogą odbyć cyfrową podróż na sali operacyjnej, zyskać większą pewność i wyższe wskaźniki powodzenia operacji, to tylko niektóre z celów projektów, nad jakimi pracują inżynierowie z obszaru e-zdrowia w GMV.

Dzieje się tak dlatego, że – jak tłumaczy neurochirurg ze szpitala uniwersyteckiego La Paz, Marisa Gandía – przez ostatnich piętnaście lat „przeszliśmy od wykonywania zabiegów chirurgicznych ręcznie, kierując się wzrokiem, i dokumentowania ich jako «zabieg makroskopowo kompletny», poprzez zabiegi «mikroskopowo kompletne», aż do dzisiejszej, umożliwionej przez technologię «chirurgii kontrolowanej nawigatorem i ultrasonografem»”.

GMV przedstawiła podczas wydarzenia IT Health swoje osiągnięcia w zakresie nawigacji oraz planowania w chirurgii i radioterapii

Podróż cyfrowa, a wraz z nią sztuczna inteligencja, wpływają na dwa fundamentalne aspekty organizacji służby zdrowia: pracę personelu sanitarnego oraz personelu zarządzającego. I jedni, i drudzy są niezbędni, by z powodzeniem dokonać koniecznej zmiany kulturowej, zdolnej do umiejscowienia sektora zdrowotnego na tym samym poziomie dostosowania, co inne branże, np. bankowość. Przedstawiony niedawno raport Światowej Organizacji Własności Intelektualnej wskazuje, że spośród 340 tys. wniosków patentowych związanych z technologiami sztucznej inteligencji, połowę wniosków złożono w latach 2013–2016. Raport stwierdza, że sztuczna inteligencja z obszaru teoretycznego przedostała się na światowy rynek, a jej obecność wyróżnia się zwłaszcza w sektorze nauk medycznych.

Jednym z przykładów skutecznego zastosowania sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej jest projekt Regionalnego Ministerstwa Zdrowia Wspólnoty Autonomicznej Galicji, dzięki któremu, przy wykorzystaniu platformy technologicznej do eksploatacji danych klinicznych i epidemiologicznych opracowanej przez GMV, udało się wykryć ponad tysiąc przypadków rzadkich chorób. Medycyna „pięciu P” – prewencyjna, predyktywna, personalizowana, partycypacyjna i populacyjna – przeszła od teorii do praktyki, w której rola pacjentów/klientów jest najważniejsza. Jak zgodzono się na spotkaniu, coraz lepiej poinformowani pacjenci wymagają obsługi na podobnym poziomie jakości, jaki oferują inne sektory.