GMV zwiększa swoje zaangażowanie w ochronę gwarantowanego dostępu Europy do przestrzeni kosmicznej

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przygotowuje nowe systemy wynoszenia, aby zaspokoić przyszłe potrzeby instytucjonalne Europy, a także aby utrzymać pozycję lidera w dziedzinie nowych odkryć w przestrzeni kosmicznej. Dlatego też w 2003 r. stworzyła „Future Launchers Preparatory Programme (FLPP)”, czyli program mający zagwarantować dostęp Europy do przestrzeni kosmicznej, który uwzględnia możliwości oraz zagrożenia związane z różnymi koncepcjami rakiet nośnych i z technologiami ich dotyczącymi.

FLPP I

Demonstratory i badania realizowane w ramach tego programu prowadzą do udoskonalania powstających technologii, tak aby zapewnić europejskim firmom produkującym rakiety nośne cenną przewagę już w momencie rozpoczynania przez nie prac nad urzeczywistnieniem wybranych projektów.

Emanuele Di Sotto, Kierownik Działu SPS Launchers and Entry Systems (Systemy Wynoszenia i Powrotne) w GMV, wziął udział w warsztatach na temat Future Launchers Preparatory Programme (FLPP), które odbyły się w Paryżu 4 lipca.

Warsztaty te, zorganizowane przez Dyrekcję ds. Transportu Kosmicznego (ang. STS), zgromadziły wielu ekspertów branżowych oraz umożliwiły omówienie priorytetów i działań na rzecz przyszłych rozwiązań w zakresie transportu kosmicznego. Działania te będą przedstawiane w ramach inicjatywy Space19+ na potrzeby przygotowania transportu kosmicznego w przyszłości.

FLPP I

Podczas wydarzenia GMV zaprezentowała modele inżynierskie niektórych komponentów systemu awioniki rakiety nośnej MIURA-1, zaprojektowane i zintegrowane przez GMV oraz jej partnerów: PLD Space, Seven Solutions i Anteral. Przede wszystkim pokazano komputer pokładowy (ang. OBC) oraz wbudowaną antenę pasma S/L wraz z kilkoma modelami inżynierskimi głównych projektów finansowanych w ramach programu. Jednym z nich był Prometheus, nowy silnik na ciekły tlen i metan, który będzie stanowił napęd przyszłej rakiety ArianeNext.

Poprzez udział w tym wydarzeniu nasza firma pokazuje, że zwiększa swoje zaangażowanie w rozwój solidnego ekosystemu transportu kosmicznego, odpowiadającego europejskim potrzebom.