NATO korzysta z technologii GMV w swych nowych systemach wywiadowczych

Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) zawarła z firmą GMV umowę na opracowanie systemu gromadzenia, przechowywania i rozpowszechniania produktów na potrzeby wywiadu, monitoringu i rozpoznania. Projekt, pod nazwą CSD (Coalition Shared Data Services) Enduring Solution, będzie realizowany w dwóch fazach: jako system przejściowy dostarczony przez NATO, a następnie w formie trwałego rozwiązania opracowanego przez GMV w ramach tej umowy.

W wyniku projektu wyniki programu MAJIIC2 (Multi-Intelligence All-Source Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance Interoperability Coalition) zostaną przekształcone w stan operacyjny. MAJIIC2 to program NATO, w którym GMV uczestniczy przy wsparciu finansowym ze strony hiszpańskiego Ministerstwa Obrony (DGAM) i który ma na celu zapewnienie niezbędnych narzędzi do maksymalnego wykorzystania i wymiany informacji ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

CSD I

Rozwiązanie CSD Enduring Solution, które zostanie zintegrowane z infrastrukturą systemów Sojuszu, ma na celu specyfikację, zaprojektowanie, opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i wspomaganie systemu CSD opierającego się na programie MAJIIC2 (później znormalizowanym jako STANAG 4559 Ed. 4). W ramach projektu GMV opracowało serię systemów, które gromadzą informacje z różnorodnych źródeł w różnych formatach (wideo, fotografie, dane pochodzące z radarów, itp.), dostarczając analitykom wywiadu narzędzi niezbędnych do wymiany informacji ISR i przepływów roboczych umożliwiających interakcję we wszystkich fazach procesu JISR.

Projekt wpisuje się w obszar działalności GMV z zakresu systemów JISR, nad którymi firma pracuje od ponad dekady. Inicjatywa JISR (Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance capability czyli połączonej zdolności do pozyskiwania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji rozpoznawczych) synchronizuje i integruje planowanie i działanie wszystkich systemów gromadzenia informacji, potencjału operacyjnego i przetwarzania oraz przekazywanie uzyskanych w ten sposób informacji docelowemu odbiorcy w odpowiednim czasie i w odpowiednim formacie, wszystko to w celu bezpośredniego wsparcia obecnych i przyszłych działań.