Spotkanie przeglądowe europejskiego projektu REMOURBAN

W dniach 17-19 września w Valladolid odbyło się spotkanie przeglądowe trzeciego etapu projektu REMOURBAN (REgeneration MOdel for accelerating the Smart URBAN transformation), aby przedstawić przed Komisją Europejską postępy dokonane w ciągu ostatniego półtora roku.

remourban I

REMOURBAN, stanowiący część programu B+R+I Horyzont 2020 Unii Europejskiej, to projekt demonstracyjny na szeroką skalę, którego celem jest przyspieszenie transformacji miejskiej w kierunku inteligentnego miasta (przy uwzględnieniu wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju) i którego implementacja dokonuje się w miastach zaangażowanych w rozwiązania technologicznie innowacyjne w sektorach energii, transportu oraz ITC. 

Projektowi REMOURBAN przewodzi Centrum Technologiczne CARTIF, a uczestniczy w nim międzynarodowe konsorcjum zrzeszające 22 członków. W Hiszpanii władze Valladolid oraz firmy GMV, Acciona, Iberdrola, Xeridia i Veolia zajęły się wdrażaniem i realizacją różnych działań w „mieście-latarni” Valladolid, nakierowanych na poprawę energooszczędności oraz na mobilność inteligentną.

W dniach 20 i 21 września miało miejsce wydarzenie BY&FORCITIZENS, skupione na „Inteligentnej regeneracji miast i regionów”, którego celem jest dostarczenie wyczerpującego źródła informacji o możliwościach i wyzwaniach związanych z przyszłym rozwojem inicjatyw w inteligentnych miastach i społecznościach w całej Europie. Generalnym zamysłem spotkania było lepsze zrozumienie kroków podejmowanych przez władze miast, przedstawicieli, ustawodawców i innych zainteresowanych w Europie w celu transformacji miast w otwarte i atrakcyjne miejsca do życia i pracy oraz w celu budowy silnych ekosystemów lokalnych.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli władz lokalnych i państwowych, przedstawicieli Komisji Europejskiej i INEA, koordynatorów projektów i ekspertów zaangażowanych w projekty inteligentnych miast współfinansowane w ramach programów Horyzont 2020 i VII Program Ramowy UE. Różne programy europejskie współpracowały przy BY&FORCITIZENS, wśród nich REMOURBAN i URBANGREENUP, których uczestnikiem jest GMV.

remomurban II

Firma GMV zaznaczyła swój udział wykładem podczas sesji na temat zrównoważonej i podłączonej mobilności, moderowanej przez SERNAUTO. Nasi koledzy towarzyszyli także uczestnikom w wizytach technicznych do miejsc, w których wdrażane są różne elementy projektu REMOURBAN związane ze zrównoważoną mobilnością.

Odwiedzono najbardziej reprezentatywne stacje ładowania 48 samochodów elektrycznych i 5 autobusów elektrycznych, o które dzięki projektowi powiększyła się elektryczna flota miejska i które monitorowane są przez urządzenia pokładowe GMV. Obejrzano też jeden z pantografów umieszczonych na krańcu linii obsługiwanej przez e-autobusy komunikacji miejskiej, jak również największe centrum logistyczne Valladolid, gdzie oddano do użytku jedną z najszybszych stacji ładowania w Hiszpanii.

Było to łącznie pięć dni konferencji, spotkań, pokazów i zebrań roboczych, które pozwoliły zobaczyć ewolucję projektu REMOURBAN, by dalej działać na rzecz jego rozwoju.