GMV liderem największego kontraktu w historii hiszpańskiego przemysłu kosmicznego

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zawarła z GMV wielki kontrakt na utrzymanie i rozwój naziemnego segmentu kontroli (Ground Control Segment, GCS) w ramach jednego z najważniejszych programów kosmicznych Unii Europejskiej, to jest europejskiego globalnego systemu nawigacji satelitarnej Galileo.

galileo_in-orbit_validation_satellite

 

Wartość umowy ramowej podpisanej przez GMV z ESA wynosi 250 mln euro, a wartość zatwierdzonego już pierwszego zlecenia to około 150 mln euro. Bez wątpienia jest to największy kontrakt w historii GMV, jak również największy kontrakt w historii hiszpańskiego przemysłu kosmicznego. Kontrakt ten stanowi nadzwyczajną motywację dla firmy oraz wielkie wyzwanie, a jednocześnie stawia zarówno GMV, jak i Hiszpanię w bardzo odpowiedzialnej roli. Umowa będzie realizowana wspólnie przez kilka firm europejskich pod kierownictwem GMV, dzięki czemu znacznie zwiększy się znaczenie hiszpańskiego przemysłu kosmicznego.

 

Głównym zadaniem naziemnego segmentu kontroli jest monitorowanie stanu całej konstelacji Galileo. Na segment ten składają się: centrum kontroli; system dynamiki orbitalnej; system planowania misji oraz wsparcia operacyjnego; narzędzia symulacyjne; systemy zarządzania kluczami; systemy bezpieczeństwa w sieci; stacje telemetrii, śledzenia i przesyłu komend (TT&C) oraz sieć połączeń między tymi wszystkimi elementami. Najważniejsze elementy GCS to główne centrum operacyjne znajdujące się w Oberpfaffenhofen w Niemczech, centrum wsparcia w miejscowości Fuccino we Włoszech oraz stacje monitorujące na całym świecie.

Jako lider, GMV będzie odpowiadać za kluczowe elementy GCS, jak również – we współpracy z pozostałymi wykonawcami i Europejską Agencją Kosmiczną – za prawidłowe funkcjonowanie całego systemu we wszystkich centrach operacyjnych, za utrzymanie i sprawność operacyjną już wdrożonych systemów oraz za ich rozwój w przyszłości. Firma GMV opracowała również kluczowy dla funkcjonowania całości systemu nawigacji Galileo system cyberbezpieczeństwa i zarządza nim.

Podpisany kontrakt umacnia pozycję GMV jako światowego lidera w obszarze naziemnych systemów kontroli nawigacji satelitarnej oraz cyberbezpieczeństwa.